Programöversikt

Detta är en alfabetisk lista över alla utbildningsprogram på BTH. Välj en starttermin för att se information om programmet, inklusive vilka kurser som ingår.

Automationsteknik (ETGAT)
Starttermin: HT-11 - HT-12

Civilingenjör i datateknik och elektroteknik (DVACI)
Starttermin: HT-09 - HT-10 - HT-11 - HT-12

Civilingenjör i data- och medieteknik (DVACM)
Starttermin: HT-13 - HT-14

Civilingenjör i datateknik och elektroteknik, internationell inrikt­ning (DVACF)
Starttermin: HT-09

Civilingenjör i datorsäkerhet (DVACD)
Starttermin: HT-09 - HT-10 - HT-11 - HT-12 - HT-13 - HT-14

Civilingenjör i Ecodesign och innovation (EIACI)
Starttermin: HT-11

Civilingenjör i Industriell ekonomi (IEACI)
Starttermin: HT-09 - HT-10 - HT-11 - HT-12 - HT-13 - HT-14

Civilingenjör i maskinteknik (MTACI)
Starttermin: HT-09 - HT-10 - HT-11 - HT-12 - HT-13 - HT-14

Civilingenjör i spel- och programvaruteknik (PAACI)
Starttermin: HT-09 - HT-10 - HT-11 - HT-12 - HT-13 - HT-14

Data- och systemvetenskap (DVGDS)
Starttermin: HT-11 - HT-12

Datateknik/Elektroteknik (ETGDT)
Starttermin: HT-10 - HT-11

Digital bildproduktion (MEGDP)
Starttermin: HT-11 - HT-12 - HT-13 - HT-14

Digital kultur och kommunikation (DKGDK)
Starttermin: HT-11 - HT-12

Digital ljudproduktion (MEGDL)
Starttermin: HT-11 - HT-12 - HT-13 - HT-14

Digitala spel (MEGDS)
Starttermin: HT-11 - HT-12 - HT-13 - HT-14

Ekonom online - Allmän inriktning (FEGEO)
Starttermin: HT-08

Ekonom online - Helfart (FEGEO)
Starttermin: HT-11 - HT-12 - HT-13 - HT-14

Ekonomprogrammet för innovation och affärsutveckling (FEGIA)
Starttermin: HT-11 - HT-12 - HT-13 - HT-14

Elektroteknik med inriktning mot telekommunikation (ETGTC)
Starttermin: HT-11 - HT-12 - HT-13

Europeiskt masterprogram i Software Engineering (PAAES)
Starttermin: HT-12 - HT-13 - HT-14

Folkhälsovetenskap med inriktning mot samhällsplanering - Distans (Helfart) (FHGFS)
Starttermin: HT-11

Fysisk planering (FMGFP)
Starttermin: HT-11 - HT-12 - HT-13 - HT-14

Gemensamt masterprogram i europeisk planering, miljöpolicy och regional utveckling (FMAJP)
Starttermin: HT-12 - HT-13 - HT-14

Högskoleingenjör i datateknik/elektroteknik (ETGDE)
Starttermin: HT-11

Högskoleingenjör i energisystem för hållbar utveckling (MTGHU)
Starttermin: HT-13

Högskoleingenjör i maskinteknik (MTGMI)
Starttermin: HT-14

Informationsteknologi - Halvfart (DVGIT)
Starttermin: HT-10 - HT-11 - HT-12

Informationsteknologi - Helfart (DVGIT)
Starttermin: HT-12

International Software Engineering (PAGIP)
Starttermin: HT-12 - HT-13 - HT-14

International Software Engineering (PAGIS)
Starttermin: HT-11

Introduktionsår till digitala medier (MEGDM)
Starttermin: HT-13

IT-säkerhet (DVGIS)
Starttermin: HT-11 - HT-12 - HT-13 - HT-14

Magisterprogram i Datavetenskap (DVADI)
Starttermin: HT-13 - HT-14

Magisterprogram i entreprenörskap (IYAEP)
Starttermin: HT-13

Magisterprogram i Europeisk planering och regional utveckling (FMAES)
Starttermin: HT-13 - HT-14

Magisterprogram i hållbar produkt- och tjänsteinnovation (MTAMI)
Starttermin: HT-13

Magisterprogram i hållbar stadsplanering (FMAHS)
Starttermin: HT-14

Magisterprogram i Software Engineering (PAASI)
Starttermin: HT-13 - HT-14

Magisterprogram i strategiskt ledarskap för hållbarhet (SLASL)
Starttermin: HT-13 - HT-14

Masterprogram i datavetenskap (DVACS)
Starttermin: HT-12 - HT-13 - HT-14

Masterprogram i design, interaktion och spelteknologier (DVAST)
Starttermin: HT-12

Masterprogram i Elektroteknik med inriktning mot radiokommunikation (ETARK)
Starttermin: HT-12 - HT-14

Masterprogram i Elektroteknik med inriktning mot signalbehandling (ETASB)
Starttermin: HT-12 - HT-14

Masterprogram i Elektroteknik med inriktning mot telekommunikationssystem (ETATE)
Starttermin: HT-12 - HT-13 - HT-14

Masterprogram i entreprenörskap och innovation (IYAEV)
Starttermin: HT-12 - HT-13

Masterprogram i Europeisk planering och regional utveckling (FMAER)
Starttermin: HT-12 - HT-13 - HT-14

Masterprogram i Fysisk planering (FMAFP)
Starttermin: HT-12 - HT-13

Master­program i fysisk planering med inriktning mot urban design i Kina och Europa (FMAUD)
Starttermin: HT-12

Masterprogram i Hållbar produkt- och tjänsteinnovation (MTAPT)
Starttermin: HT-14

Masterprogram i maskinteknik-med inriktning mot strukturmekanik (MTAMT)
Starttermin: HT-12 - HT-13 - HT-14

Masterprogram i Programvarukvalitet (co-op) (PAASQ)
Starttermin: HT-12

Masterprogram i Software Engineering (PAAPT)
Starttermin: HT-12 - HT-13 - HT-14

Masterprogram i stadsplanering (FMASP)
Starttermin: HT-14

Masterprogram i strategisk fysisk planering (FMASF)
Starttermin: HT-14

MBA-programmet - Halvfart (IYABA)
Starttermin: HT-12 - HT-13 - HT-14

Produktutveckling - Halvfart (MTGPR)
Starttermin: HT-11 - HT-12

Produktutveckling - Helfart (MTGPR)
Starttermin: HT-11 - HT-12

Produktutveckling - Halvfart (MTGPU)
Starttermin: HT-10 - VT-11 - HT-11 - VT-12 - HT-12 - HT-13 - HT-14

Produktutveckling - Helfart (MTGPU)
Starttermin: HT-12 - HT-13 - HT-14

Samhällsvetarprogrammet f lärande,utveckling & kommunikation - Campus (SAGLU)
Starttermin: HT-11 - HT-12

Samhällsvetarprogrammet f lärande,utveckling & kommunikation - Distans (SAGLU)
Starttermin: HT-11 - HT-12

Samhällsvetarprogrammet för organisation och samhällsförvaltning (SAGOS)
Starttermin: HT-11 - HT-12

Sjuksköterskeprogrammet (OMGSS)
Starttermin: HT-11 - VT-12 - HT-12 - VT-13 - HT-13 - VT-14 - HT-14 - VT-15

Software Engineering (PAGPT)
Starttermin: HT-12 - HT-13 - HT-14

Software Engineering (PAGSE)
Starttermin: HT-11

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot distriktssköterska (OMADS)
Starttermin: HT-14

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot distriktssköterska (VOADS)
Starttermin: HT-13

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre (OMASV)
Starttermin: HT-14

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre (VOASV)
Starttermin: HT-13

Spelprogrammering (DVGSP)
Starttermin: HT-11 - HT-12 - HT-13 - HT-14

Säkerhetsteknik (OAGST)
Starttermin: HT-12

Technical artist i spel (UDGTA)
Starttermin: HT-11 - HT-12 - HT-13 - HT-14

Tekniskt basår (TEGTB)
Starttermin: HT-13 - HT-14

Utvecklingsingenjör i maskinteknik (MTGMT)
Starttermin: HT-11 - HT-12 - HT-13

Webb, internet och programvaruteknik (PAGWI)
Starttermin: HT-11

Webbprogrammering (PAGWE)
Starttermin: HT-12 - HT-13 - HT-14

Webbutveckling (MEGWU)
Starttermin: HT-11 - HT-12 - HT-13 - HT-14

Share Dela