Programöversikt

Detta är en alfabetisk lista över alla utbildningsprogram på BTH. Välj en starttermin för att se information om programmet, inklusive vilka kurser som ingår.

Automationsteknik (ETGAT)
Starttermin: HT-11 - HT-12

Civilingenjör i datateknik och elektroteknik (DVACI)
Starttermin: HT-10 - HT-11 - HT-12

Civilingenjör i data- och medieteknik (DVACM)
Starttermin: HT-13

Civilingenjör i datorsäkerhet (DVACD)
Starttermin: HT-10 - HT-11 - HT-12 - HT-13 - HT-14 - HT-15

Civilingenjör i Ecodesign och innovation (EIACI)
Starttermin: HT-11

Civilingenjör i Industriell ekonomi (IEACI)
Starttermin: HT-10 - HT-11 - HT-12 - HT-13 - HT-14

Civilingenjör i industriell ekonomi (IEACI)
Starttermin: HT-15

Civilingenjör i maskinteknik (MTACI)
Starttermin: HT-10 - HT-11 - HT-12 - HT-13 - HT-14 - HT-15

Civilingenjör i spel- och programvaruteknik (PAACI)
Starttermin: HT-10 - HT-11 - HT-12 - HT-13 - HT-14 - HT-15

Data- och systemvetenskap (DVGDS)
Starttermin: HT-12

Datateknik/Elektroteknik (ETGDT)
Starttermin: HT-11

Digital bildproduktion (MEGDP)
Starttermin: HT-12 - HT-13 - HT-14 - HT-15

Digital kultur och kommunikation (DKGDK)
Starttermin: HT-12

Digital ljudproduktion (MEGDL)
Starttermin: HT-12 - HT-13 - HT-14 - HT-15

Digitala spel (MEGDS)
Starttermin: HT-12 - HT-13 - HT-14 - HT-15

Ekonom online - Helfart (FEGEO)
Starttermin: HT-12 - HT-13 - HT-14

Ekonomprogrammet för innovation och affärsutveckling (FEGIA)
Starttermin: HT-12 - HT-13 - HT-14

Elektroteknik med inriktning mot telekommunikation (ETGTC)
Starttermin: HT-12 - HT-13

Europeiskt masterprogram i Software Engineering (PAAES)
Starttermin: HT-13 - HT-14

Fysisk planering (FMGFP)
Starttermin: HT-12 - HT-13 - HT-14 - HT-15

Gemensamt masterprogram i europeisk planering, miljöpolicy och regional utveckling (FMAJP)
Starttermin: HT-13 - HT-14 - HT-15

Högskoleingenjör i energisystem för hållbar utveckling (MTGHU)
Starttermin: HT-13

Högskoleingenjör i maskinteknik (MTGMI)
Starttermin: HT-14 - HT-15

Informationsteknologi - Halvfart (DVGIT)
Starttermin: HT-11 - HT-12

International Software Engineering (PAGIP)
Starttermin: HT-12 - HT-13 - HT-14 - HT-15

IT-säkerhet (DVGIS)
Starttermin: HT-12 - HT-13 - HT-14 - HT-15

Magisterprogram i Datavetenskap (DVADI)
Starttermin: HT-14

Magisterprogram i Europeisk planering och regional utveckling (FMAES)
Starttermin: HT-14

Magisterprogram i hållbar stadsplanering (FMAHS)
Starttermin: HT-14 - HT-15

Magisterprogram i Software Engineering (PAASI)
Starttermin: HT-14

Magisterprogram i strategiskt ledarskap för hållbarhet (SLASL)
Starttermin: HT-14 - HT-15

Masterprogram i datavetenskap (DVACS)
Starttermin: HT-13 - HT-14 - HT-15

Masterprogram i Elektroteknik med inriktning mot radiokommunikation (ETARK)
Starttermin: HT-14

Masterprogram i Elektroteknik med inriktning mot signalbehandling (ETASB)
Starttermin: HT-14 - HT-15

Masterprogram i Elektroteknik med inriktning mot telekommunikationssystem (ETATE)
Starttermin: HT-13 - HT-14 - HT-15

Masterprogram i entreprenörskap och innovation (IYAEV)
Starttermin: HT-13

Masterprogram i Europeisk planering och regional utveckling (FMAER)
Starttermin: HT-13 - HT-14

Masterprogram i Fysisk planering (FMAFP)
Starttermin: HT-13

Masterprogram i Hållbar produkt- och tjänsteinnovation (MTAPT)
Starttermin: HT-14 - HT-15

Masterprogram i maskinteknik med inriktning mot strukturmekanik (MTAMT)
Starttermin: HT-15

Masterprogram i maskinteknik-med inriktning mot strukturmekanik (MTAMT)
Starttermin: HT-13 - HT-14

Masterprogram i Software Engineering (PAAPT)
Starttermin: HT-13 - HT-14 - HT-15

Masterprogram i stadsplanering (FMASP)
Starttermin: HT-14 - HT-15

Masterprogram i strategisk fysisk planering (FMASF)
Starttermin: HT-14 - HT-15

MBA-programmet - Halvfart (IYABA)
Starttermin: HT-13 - HT-14 - HT-15

Produktutveckling - Halvfart (MTGPR)
Starttermin: HT-11 - HT-12

Produktutveckling - Helfart (MTGPR)
Starttermin: HT-12

Produktutveckling - Halvfart (MTGPU)
Starttermin: HT-11 - VT-12 - HT-12 - HT-13 - HT-14 - HT-15

Produktutveckling - Helfart (MTGPU)
Starttermin: HT-13 - HT-14 - HT-15

Samhällsvetarprogrammet f lärande,utveckling & kommunikation - Campus (SAGLU)
Starttermin: HT-12

Samhällsvetarprogrammet f lärande,utveckling & kommunikation - Distans (SAGLU)
Starttermin: HT-12

Samhällsvetarprogrammet för organisation och samhällsförvaltning (SAGOS)
Starttermin: HT-12

Sjuksköterskeprogrammet (OMGSS)
Starttermin: HT-12 - VT-13 - HT-13 - VT-14 - HT-14 - VT-15 - HT-15 - VT-16

Software Engineering (PAGPT)
Starttermin: HT-12 - HT-13 - HT-14 - HT-15

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot distriktssköterska (OMADS)
Starttermin: HT-14

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre (OMASV)
Starttermin: HT-14 - HT-15

Spelprogrammering (DVGSP)
Starttermin: HT-12 - HT-13 - HT-14 - HT-15

Technical artist i spel (UDGTA)
Starttermin: HT-12 - HT-13 - HT-14 - HT-15

Tekniskt basår (TEGTB)
Starttermin: HT-14 - HT-15

Utvecklingsingenjör i maskinteknik (MTGMT)
Starttermin: HT-12 - HT-13

Webbprogrammering (PAGWE)
Starttermin: HT-12 - HT-13 - HT-14 - HT-15

Webbutveckling (MEGWU)
Starttermin: HT-12 - HT-13 - HT-14 - HT-15

Share Dela