Blekinge Tekniska Högskola - BTH

VT-10 - Folkhälsovetenskap med inriktning mot samhällsplanering (FHGFS) Campus (Halvfart) - starttermin HT-09

Välj en kurs nedan för att se kursens examinationsmoment och kommande tentatillfällen.

Obligatoriska kurser
Kurs Poäng Läsperiod Betyg Examinator
Grundläggande vetenskaplig metodkurs (FH1112) 7,5 hp v. 13 - 22 U/G LKA
Folkhälsa - ålder och kön (FH1203) 7,5 hp v. 03 - 12 U/G LKA