Blekinge Tekniska Högskola - BTH

HT-09 - Sjuksköterskeprogrammet (VOGSS) - starttermin HT-07

Välj en kurs nedan för att se kursens examinationsmoment och kommande tentatillfällen.

Obligatoriska kurser
Kurs Poäng Läsperiod Betyg Examinator
Folkhälsoarbete (FH1104) 7,5 hp v. 40 - 44 U/G BFR
Organisation och ledarskap i vårdkontext (VO1310) 7,5 hp v. 45 - 49 U/G BFR
Akutmedicin (KM1205) 7,5 hp v. 50 - 02 U/G GRA
Valbara kurser
Kurs Poäng Läsperiod Betyg Examinator
Det vårdande mötet och den vårdande miljön (VO1314) 7,5 hp v. 35 - 39 U/G PPE
Tvärkulturell vård (VO1315) 7,5 hp v. 35 - 39 U/G PPE
Teknik i vården (VO1316) 7,5 hp v. 35 - 39 U/G PPE