Blekinge Tekniska Högskola - BTH

VT-09 - Sjuksköterskeprogrammet (VOGSS) - starttermin HT-07

Välj en kurs nedan för att se kursens examinationsmoment och kommande tentatillfällen.

Obligatoriska och/eller valbara kurser som pågår från föregående termin
Kurs Poäng Läsperiod Betyg Examinator
Folksjukdomar och hälsans bestämningsfaktorer (FH1105) 7,5 hp v. 35 - 23 U/G IDI, IWE
Vård ur ett ålders-, gender- och kulturellt perspektiv (VO1203) 15 hp v. 35 - 17 U/G IDI, IWE
Allmän symtomatologi och medicinsk teknik (KM1102) 7,5 hp v. 35 - 07 U/G IDI, IWE
Specifik symtomatologi och medicinsk teknik (KM1201) 18 hp v. 35 - 17 U/G IDI, IWE
Vårdvetenskaplig teori och metod, samt vårdfilosofi och etik (VO1202) 12 hp v. 35 - 23 U/G IDI, IWE