Blekinge Tekniska Högskola - BTH

VT-08 - Undersköterskeprogrammet (VOGUS) - starttermin HT-07

Välj en kurs nedan för att se kursens examinationsmoment och kommande tentatillfällen.

Obligatoriska och/eller valbara kurser som pågår från föregående termin
Kurs Poäng Läsperiod Betyg Examinator
Pedagogik och informations- och kommunikationsteknologi (VO1103) 7,5 hp v. 36 - 09 U/G CEN, HJH
Vårdvetenskapens teoretiska grunder (VO1101) 7,5 hp v. 36 - 19 U/G CEN, HJH
Folkhälsa, samhälle och miljö (FH1103) 7,5 hp v. 46 - 23 U/G CEN, HJH
Vårdrelation och miljö samt vårdvetenskapens tillämpning i ett äldreperspektiv (VO1104) 15 hp v. 46 - 19 U/G CEN, HJH
Mikrobiologi, farmakologi och fysiologiska försvarsmekanismer (KM1103) 7,5 hp v. 46 - 19 U/G CEN, HJH