Blekinge Tekniska Högskola - BTH

HT-08 - Undersköterskeprogrammet (VOGUS) - starttermin HT-07

Välj en kurs nedan för att se kursens examinationsmoment och kommande tentatillfällen.

Obligatoriska kurser
Kurs Poäng Läsperiod Betyg Examinator
Människans utveckling (VO1106) 6 hp v. 50 - 02 U/G CFA
Omvårdnad vid specifika sjukdomstillstånd (VO1118) 22,5 hp v. 35 - 49 U/G CFA
Människan som vårdare (VO1119) 6 hp v. 50 - 02 U/G CFA
Verksamhetsförlagd utbildning med examensarbete (VO1215) 25,5 hp v. 03 - 19 U/G CFA