Blekinge Tekniska Högskola - BTH

VT-09 - Undersköterskeprogrammet (VOGUS) - starttermin HT-07

Välj en kurs nedan för att se kursens examinationsmoment och kommande tentatillfällen.

Obligatoriska kurser
Kurs Poäng Läsperiod Betyg Examinator
Hälsans dimensioner (VO1214) 6 hp v. 20 - 23 U/G CFA
Obligatoriska och/eller valbara kurser som pågår från föregående termin
Kurs Poäng Läsperiod Betyg Examinator
Verksamhetsförlagd utbildning med examensarbete (VO1215) 25,5 hp v. 03 - 19 U/G CFA