Blekinge Tekniska Högskola - BTH

VT-09 - Sjuksköterskeprogrammet (VOGSS) - starttermin HT-08

Välj en kurs nedan för att se kursens examinationsmoment och kommande tentatillfällen.

Obligatoriska och/eller valbara kurser som pågår från föregående termin
Kurs Poäng Läsperiod Betyg Examinator
Folkhälsa, samhälle och miljö (FH1103) 7,5 hp v. 36 - 23 U/G CEN, HJH
Lärande, information och kommunikation i vården (VO1115) 7,5 hp v. 36 - 11 U/G CEN, HJH
Vårdvetenskapens teoretiska grunder (VO1101) 7,5 hp v. 36 - 19 U/G CEN, HJH
Mikrobiologi, farmakologi och fysiologiska försvarsmekanismer (KM1103) 7,5 hp v. 46 - 19 U/G CEN, HJH
Vårdvetenskap med fokus på vårdrelation och miljö ur ett äldreperspektiv (VO1117) 15 hp v. 46 - 19 U/G CEN, HJH