Blekinge Tekniska Högskola - BTH

HT-09 - Sjuksköterskeprogrammet (VOGSS) - starttermin HT-08

Utbildningsplan (PDF)

Välj en kurs nedan för att se kursens examinationsmoment och kommande tentatillfällen.

Obligatoriska kurser
Kurs Poäng Läsperiod Betyg Examinator
Allmän symtomatologi och medicinsk teknik (KM1102) 7,5 hp v. 35 - 02 U/G ALV
Specifik symtomatologi och medicinsk teknik (KM1201) 18 hp v. 35 - 17 U/G
Vårdvetenskaplig teori och metod, samt vårdfilosofi och etik (VO1202) 12 hp v. 35 - 17 U/G
Vårdvetenskap med fokus på människan och familjen ur ett kulturellt perspektiv (VO1212) 15 hp v. 35 - 17 U/G