Blekinge Tekniska Högskola - BTH

HT-09 - Sjuksköterskeprogrammet (VOGSS) - starttermin HT-08

Välj en kurs nedan för att se kursens examinationsmoment och kommande tentatillfällen.

Obligatoriska kurser
Kurs Poäng Läsperiod Betyg Examinator
Allmän symtomatologi och medicinsk teknik (KM1102) 7,5 hp v. 35 - 02 U/G ALV
Specifik symtomatologi och medicinsk teknik (KM1201) 18 hp v. 35 - 17 U/G
Vårdvetenskaplig teori och metod, samt vårdfilosofi och etik (VO1202) 12 hp v. 35 - 17 U/G
Vårdvetenskap med fokus på människan och familjen ur ett kulturellt perspektiv (VO1212) 15 hp v. 35 - 17 U/G