Blekinge Tekniska Högskola - BTH

HT-10 - Sjuksköterskeprogrammet (VOGSS) - starttermin HT-08

Välj en kurs nedan för att se kursens examinationsmoment och kommande tentatillfällen.

Obligatoriska kurser
Kurs Poäng Läsperiod Betyg Examinator
Folkhälsoarbete (FH1104) 7,5 hp v. 39 - 43 U/G JBU
Akutmedicin (KM1202) 7,5 hp v. 49 - 02 U/G HFO
Organisation och ledarskap i vårdkontext (VO1302) 7,5 hp v. 44 - 48 U/G BFR
Valbara kurser
Kurs Poäng Läsperiod Betyg Examinator
Tvärkulturell vård (VO1315) 7,5 hp v. 34 - 38 U/G HFO
Det vårdande mötet och den vårdande miljön (VO1314) 7,5 hp v. 34 - 38 U/G HFO
Teknik i vården (VO1316) 7,5 hp v. 34 - 38 U/G HFO