Blekinge Tekniska Högskola - BTH

VT-09 - Sjuksköterskeprogrammet (VOGSS) - starttermin VT-08

Utbildningsplan (PDF)

Välj en kurs nedan för att se kursens examinationsmoment och kommande tentatillfällen.

Obligatoriska kurser
Kurs Poäng Läsperiod Betyg Examinator
Allmän symtomatologi och medicinsk teknik (KM1102) 7,5 hp v. 04 - 23 U/G IDI, IWE
Vård ur ett ålders-, gender- och kulturellt perspektiv (VO1203) 15 hp v. 04 - 49 U/G IDI, IWE
Specifik symtomatologi och medicinsk teknik (KM1201) 18 hp v. 04 - 49 U/G IDI, IWE
Vårdvetenskaplig teori och metod, samt vårdfilosofi och etik (VO1202) 12 hp v. 04 - 49 U/G IDI, IWE