Blekinge Tekniska Högskola - BTH

HT-10 - Sjuksköterskeprogrammet (VOGSS) - starttermin VT-08

Välj en kurs nedan för att se kursens examinationsmoment och kommande tentatillfällen.

Obligatoriska kurser
Kurs Poäng Läsperiod Betyg Examinator
Sjuksköterskans profession (VO1307) 15 hp v. 34 - 02 U/G LHO
Examensarbete på kandidatnivå (VO1303) 15 hp v. 34 - 02 U/G TEG