Blekinge Tekniska Högskola - BTH

VT-09 - Sjuksköterskeprogrammet (VOGSS) - starttermin VT-09

Välj en kurs nedan för att se kursens examinationsmoment och kommande tentatillfällen.

Obligatoriska kurser
Kurs Poäng Läsperiod Betyg Examinator
Lärande, information och kommunikation i vården (VO1115) 7,5 hp v. 04 - 18 U/G CEN, HJH
Vårdvetenskapens teoretiska grunder (VO1101) 7,5 hp v. 04 - 18 U/G CEN, HJH
Vetenskaplig teori och metod, grundkurs (VO1116) 7,5 hp v. 19 - 23 U/G CEN, HJH
Humanbiologi (KM1101) 7,5 hp v. 09 - 18 U/G CEN, HJH