Blekinge Tekniska Högskola - BTH

VT-10 - Sjuksköterskeprogrammet (VOGSS) - starttermin VT-09

Välj en kurs nedan för att se kursens examinationsmoment och kommande tentatillfällen.

Obligatoriska kurser
Kurs Poäng Läsperiod Betyg Examinator
Vårdvetenskap med fokus på människan och familjen ur ett kulturellt perspektiv (VO1212) 15 hp v. 03 - 02 U/G ALV
Vårdvetenskaplig teori och metod, samt vårdfilosofi och etik (VO1202) 12 hp v. 03 - 02 U/G ALV
Allmän symtomatologi och medicinsk teknik (KM1102) 7,5 hp v. 03 - 22 U/G ALV
Specifik symtomatologi och medicinsk teknik (KM1201) 18 hp v. 03 - 02 U/G ALV