Blekinge Tekniska Högskola - BTH

HT-10 - Sjuksköterskeprogrammet (VOGSS) - starttermin VT-09

Välj en kurs nedan för att se kursens examinationsmoment och kommande tentatillfällen.

Obligatoriska kurser
Kurs Poäng Läsperiod Betyg Examinator
Folksjukdomar och hälsans bestämningsfaktorer (FH1105) 7,5 hp v. 34 - 02 U/G JBU
Obligatoriska och/eller valbara kurser som pågår från föregående termin
Kurs Poäng Läsperiod Betyg Examinator
Vårdvetenskap med fokus på människan och familjen ur ett kulturellt perspektiv (VO1212) 15 hp v. 03 - 02 U/G ALV
Vårdvetenskaplig teori och metod, samt vårdfilosofi och etik (VO1202) 12 hp v. 03 - 02 U/G ALV
Specifik symtomatologi och medicinsk teknik (KM1201) 18 hp v. 03 - 02 U/G ALV