Blekinge Tekniska Högskola - BTH

VT-11 - Sjuksköterskeprogrammet (VOGSS) - starttermin VT-09

Välj en kurs nedan för att se kursens examinationsmoment och kommande tentatillfällen.

Obligatoriska kurser
Kurs Poäng Läsperiod Betyg Examinator
Organisation och ledarskap i vårdkontext (VO1302) 7,5 hp v. 08 - 12 U/G BFR
Folkhälsoarbete (FH1104) 7,5 hp v. 03 - 07 U/G JBU
Akutmedicin (KM1202) 7,5 hp v. 18 - 22 U/G HFO
Valbara kurser
Kurs Poäng Läsperiod Betyg Examinator
Tvärkulturell vård (VO1315) 7,5 hp v. 13 - 17 U/G HFO
Teknik i vården (VO1316) 7,5 hp v. 13 - 17 U/G HFO
Det vårdande mötet och den vårdande miljön (VO1314) 7,5 hp v. 13 - 17 U/G HFO