Blekinge Tekniska Högskola - BTH

HT-11 - Sjuksköterskeprogrammet (VOGSS) - starttermin VT-09

Välj en kurs nedan för att se kursens examinationsmoment och kommande tentatillfällen.

Obligatoriska kurser
Kurs Poäng Läsperiod Betyg Examinator
Examensarbete på kandidatnivå (VO1303) 15 hp v. 34 - 43 U/G TEG
Examensarbete på kandidatnivå (VO1303) 15 hp v. 44 - 02 U/G TEG
Sjuksköterskans profession (VO1307) 15 hp v. 44 - 02 U/G LHO