Blekinge Tekniska Högskola - BTH

VT-10 - Undersköterskeprogrammet (VOGUS) - starttermin HT-08

Välj en kurs nedan för att se kursens examinationsmoment och kommande tentatillfällen.

Obligatoriska kurser
Kurs Poäng Läsperiod Betyg Examinator
Människan som vårdare (VO1119) 6 hp v. 04 - 07 U/G CFA
Hälsans dimensioner (VO1214) 6 hp v. 19 - 22 U/G CFA
Obligatoriska och/eller valbara kurser som pågår från föregående termin
Kurs Poäng Läsperiod Betyg Examinator
Omvårdnad vid specifika sjukdomstillstånd (VO1118) 22,5 hp v. 35 - 03 U/G CBO
Verksamhetsförlagd utbildning med examensarbete (VO1215) 25,5 hp v. 43 - 18 U/G CBO