Blekinge Tekniska Högskola - BTH

HT-10 - Undersköterskeprogrammet (VOGUS) - starttermin HT-09

Välj en kurs nedan för att se kursens examinationsmoment och kommande tentatillfällen.

Obligatoriska kurser
Kurs Poäng Läsperiod Betyg Examinator
Omvårdnad vid specifika sjukdomstillstånd (VO1118) 22,5 hp v. 35 - 03 U/G CBO
Verksamhetsförlagd utbildning med examensarbete (VO1215) 25,5 hp v. 43 - 18 U/G CBO