Blekinge Tekniska Högskola - BTH

VT-08 - Sjuksköterskeprogrammet (VSJUY) - starttermin HT-06

Välj en kurs nedan för att se kursens examinationsmoment och kommande tentatillfällen.

Obligatoriska och/eller valbara kurser som pågår från föregående termin
Kurs Poäng Läsperiod Betyg Examinator
Vårdfilosofi och etik (VO1207) 7,5 hp v. 35 - 23 U/G IDI, IWE
Vård i ett äldreperspektiv (VO1206) 7,5 hp v. 35 - 17 U/G IDI, IWE
Vård i ett familjeperspektiv (VO1205) 7,5 hp v. 35 - 17 U/G IDI, IWE
Fördjupning inom omvårdnads- och forskningsprocessen (VO1208) 7,5 hp v. 35 - 23 U/G IDI, IWE
Allmän symtomatologi och medicinsk teknik (KM1104) 7,5 hp v. 35 - 07 U/G IDI, IWE
Specifik symtomatologi och medicinsk teknik (KM1204) 15 hp v. 35 - 17 U/G IDI, IWE
Hälsans bestämningsfaktorer (FH1108) 7,5 hp v. 35 - 23 U/G IDI, IWE