Blekinge Tekniska Högskola - BTH

VT-09 - Sjuksköterskeprogrammet (VSJUY) - starttermin HT-06

Välj en kurs nedan för att se kursens examinationsmoment och kommande tentatillfällen.

Obligatoriska kurser
Kurs Poäng Läsperiod Betyg Examinator
Examensarbete på kandidatnivå (VO1309) 15 hp v. 04 - 23 U/G TEG
Sjuksköterskans profession (VO1313) 15 hp v. 04 - 23 U/G GTA