Blekinge Tekniska Högskola - BTH

HT-08 - Sjuksköterskeprogrammet (VSJUY) - starttermin VT-07

Välj en kurs nedan för att se kursens examinationsmoment och kommande tentatillfällen.

Obligatoriska och/eller valbara kurser som pågår från föregående termin
Kurs Poäng Läsperiod Betyg Examinator
Hälsans bestämningsfaktorer (FH1108) 7,5 hp v. 04 - 03 U/G IDI, IWE
Allmän symtomatologi och medicinsk teknik (KM1104) 7,5 hp v. 04 - 38 U/G IDI, IWE
Specifik symtomatologi och medicinsk teknik (KM1204) 15 hp v. 04 - 48 U/G IDI, IWE
Vård i ett familjeperspektiv (VO1205) 7,5 hp v. 04 - 48 U/G IDI, IWE
Vård i ett äldreperspektiv (VO1206) 7,5 hp v. 04 - 48 U/G IDI, IWE
Vårdfilosofi och etik (VO1207) 7,5 hp v. 04 - 03 U/G IDI, IWE
Fördjupning inom omvårdnads- och forskningsprocessen (VO1208) 7,5 hp v. 04 - 03 U/G IDI, IWE