Blekinge Tekniska Högskola - BTH

VT-09 - Sjuksköterskeprogrammet (VSJUY) - starttermin VT-07

Välj en kurs nedan för att se kursens examinationsmoment och kommande tentatillfällen.

Obligatoriska kurser
Kurs Poäng Läsperiod Betyg Examinator
Folkhälsoarbete (FH1107) 7,5 hp v. 04 - 08 U/G BFR
Organisation och ledarskap i vårdkontext (VO1310) 7,5 hp v. 14 - 18 U/G BFR
Akutmedicin (KM1205) 7,5 hp v. 19 - 23 U/G GRA
Valbara kurser
Kurs Poäng Läsperiod Betyg Examinator
Det vårdande mötet och den vårdande miljön (VO1314) 7,5 hp v. 09 - 13 U/G PPE
Tvärkulturell vård (VO1315) 7,5 hp v. 09 - 13 U/G PPE
Teknik i vården (VO1316) 7,5 hp v. 09 - 13 U/G PPE