Blekinge Tekniska Högskola - BTH

HT-09 - Sjuksköterskeprogrammet (VSJUY) - starttermin VT-07

Välj en kurs nedan för att se kursens examinationsmoment och kommande tentatillfällen.

Obligatoriska kurser
Kurs Poäng Läsperiod Betyg Examinator
Sjuksköterskans profession (VO1313) 15 hp v. 35 - 02 U/G LHO
Examensarbete på kandidatnivå (VO1309) 15 hp v. 35 - 02 U/G TEG