Basår i digitala medier

Basår i digitala medier

30 högskolepoäng (start ht-12)
Vill du pröva dina hantverkskunskaper inom digitala medier, där bild, ljud och berättande står i centrum och samtidigt komplettera ditt gymnasiebetyg i Matematik B? Vi vill stötta dig i att utveckla just dina förutsättningar.

Översikt

Basåret inleds med att du gör en individuell studieplan tillsammans med en handledare.
Högskolekurserna vid BTH sker i projektform. Bildbehandling, webbproduktion, video, ljud, spel, programmering för flash och webb lägger grunden för ett år som avslutas med en sammanfattande produktionskurs i team.
Du kommer att få personlig feedback som ger möjlighet till utveckling. Du ansvarar själv för ditt arbete, och att du följer din plan. Dina kreativa idéer är de enskilt viktigaste tillgångarna på morgondagens arbetsmarknad. Nya mjukvaror, möjligheter, verktyg och medieformer är en del av de stimulerande utmaningarna. Du har möjlighet att använda en del av tiden till praktik.

Du behöver en egen bärbar dator i utbildningen.

Om programmet

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programansvarig

Länkar

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Studietakt

100 %

Språk

Undervisningen ges på svenska.

Ort

Karlshamn

Startvecka

v.36

Mål

Efter godkänd utbildning kommer du att ha insikt i och praktisk erfarenhet av digitala mediers möjligheter.
För dig som saknar matematik B är målet att du efter avklarad kurs (matematik 2) uppnått behörighet till utbildningar som kräver matematik B.

Om programmet

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programansvarig

Länkar

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Studietakt

100 %

Språk

Undervisningen ges på svenska.

Ort

Karlshamn

Startvecka

v.36

Arbetsområden

Efter fortsatta studier kan du arbeta inom vitt skilda områden, som medielärare, webbdesigner, webbutvecklare, spelprogrammerare, speldesigner, ljuddesigner och ljudprogrammerare inom digitala interaktiva medier. Upptäck möjligheten att arbeta inom marknadsföring och reklam, eller med radio- och TV-produktion.

Om programmet

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programansvarig

Länkar

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Studietakt

100 %

Språk

Undervisningen ges på svenska.

Ort

Karlshamn

Startvecka

v.36

Innehåll

Upplägget för programmet är individuellt anpassat, vilket innebär att studietakten kan variera mellan 50-100% beroende på den sökandes behov och önskemål.

Obligatoriska kurser (totalt 30hp):
Introduktion till digitala medier I 7,5hp
Introduktion till digitala medier II 7,5hp
Digital produktion och presentation 7,5hp
Grunder i digital produktion 7,5hp

För att uppnå heltidsstudier rekommenderas följande valbara kurser(totalt 30hp):
Matematik 2 (motsvara matematik B)7,5
Berättande i digitala medier I 7,5hp
Berättande i digitala medier II 7,5hp
Berättande i digitala medier III 7,5hp

Ovanstående rekommenderade valbara kurser är möjliga att ersättas med andra fristående kurser vid valfritt lärosäte. Du söker fristående kurser via www.studera.nu

(med reservation för ev. ändringar)

 

Kurser höstterminen 2012

Obligatoriska kurser

Introduktion till digitala medier 1, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att ge en introduktion till digital medieproduktion, arbetsmetodik, pedagogik och förhållningssätt enligt basårets värdegrund och särart.

Läs all information om kursen 'Introduktion till digitala medier 1' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Introduktion till digitala medier 2, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att utöka förståelsen för digital medieproduktion, arbetsmetodik, pedagogik och förhållningssätt enligt utbildningsprogrammets värdegrund och särart, med utgångspunkt från Introduktion till digitala medier 1.

Läs all information om kursen 'Introduktion till digitala medier 2' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Valbara kurser

Introduktion till teckning, färg och form, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenten skall utveckla grundläggande kunskaper och färdigheter i teckning, färg, form och i visualiseringstekniker.

Läs all information om kursen 'Introduktion till teckning, färg och form' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Berättande i digitala medier 1, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen ska ge en insikt i specifika professionskunskaper inom digitala medier – digital auditiv teknik och form, digital visuell teknik och form, spelteknik, spelgrafik, speldesign och infrastruktur för webben. Kunskapsområden väljs i samverkan med handledare.

Läs all information om kursen 'Berättande i digitala medier 1' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Matematik 2, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen ger grundläggande färdigheter som fordras för kursen Matematik 3 vid Blekinge Tekniska Högskola.

Läs all information om kursen 'Matematik 2' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2013

Obligatoriska kurser

Digital produktion och presentation, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att ge en introduktion till digital medieproduktion, arbetsmetodik, pedagogik och förhållningssätt. Studenterna ska tillägna sig grundläggande kunskaper och färdigheter med avseende på idéarbete, uttrycksmedel samt produktions- och teamkunskap i digitala medier.

Studenten skall träna sig i att presentera sitt projekt på ett optimalt sätt, samt att träna sig i att ge konstruktiv kritik.

Studenten skall även träna sig i att reflektera över sin egen individuella utveckling samt öva sig i att reflektera över sitt idé- och teamarbete i en digital medieproduktion.

Läs all information om kursen 'Digital produktion och presentation' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Grunder i digital produktion, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att ge en introduktion till digital medieproduktion, arbetsmetodik, pedagogik och
förhållningssätt enligt basårets värdegrund och särart.
Syftet med kursen är att studenterna ska tillägna sig grundläggande kunskaper och färdigheter
med avseende på idéarbete, uttrycksmedel, produktions- och teamkunskap i digitala medier.
Studenten skall även träna sig i att reflektera över sin egen individuella utveckling samt öva sig i att reflektera över sitt till idé- och teamarbete i en digital medieproduktion.

Läs all information om kursen 'Grunder i digital produktion' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Valbara kurser

Berättande i digitala medier 2, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen ska ge en insikt i specifika professionskunskaper inom digitala medier – digital auditiv teknik och form, digital visuell teknik och form, spelteknik, spelgrafik, speldesign och infrastruktur för webben. Kunskapsområden väljs i samverkan med handledare.

Läs all information om kursen 'Berättande i digitala medier 2' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Berättande i digitala medier 3, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen ska ge en insikt i specifika professionskunskaper inom digitala medier – digital auditiv teknik och form, digital visuell teknik och form, spelteknik, spelgrafik, speldesign och infrastruktur för webben. Kunskapsområden väljs i samverkan med handledare.

Läs all information om kursen 'Berättande i digitala medier 3' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Om programmet

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programansvarig

Länkar

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Studietakt

100 %

Språk

Undervisningen ges på svenska.

Ort

Karlshamn

Startvecka

v.36

Vidareutbildning

Basåret ger en god grund till fortsatta studier inom området. Vill du fortsätta dina studier vid Campus Karlshamn kan du söka till: Digitala spel, Digital ljudproduktion, Digital bildproduktion eller Webbutveckling.

Platsgaranti
Du som har genomgått utbildningen med godkänt resultat har platsgaranti på programmet Webbutveckling vid Blekinge Tekniska Högskola.

Om programmet

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programansvarig

Länkar

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Studietakt

100 %

Språk

Undervisningen ges på svenska.

Ort

Karlshamn

Startvecka

v.36

Övrigt

Med bara fem minuters gångavstånd till Karlshamns centrum ryms Campus Karlshamn i nybyggda hus precis intill havet. Här finns ljudstudior, modellverkstad, bild- och teknikateljéer och den senaste digitala utrustningen, vilka alla bidrar till att skapa en kreativ och dynamisk miljö. I byggnaderna ryms också flertal olika företag verksamma inom nya medier samt två restauranger.

Intyg
Efter avslutad och godkänd utbildning får du ett utbildningsbevis

Om programmet

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programansvarig

Länkar

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Studietakt

100 %

Språk

Undervisningen ges på svenska.

Ort

Karlshamn

Startvecka

v.36

 

Möt en av studenterna på programmet

Prata med oss

Kontakta studievägledare

För övergripande frågor om studier på BTH, kontakta våra centrala Studie- och Karriärvägledare.

Program inom samma utbildningsområde

Share Dela