Bastermin inför högskoleingenjörsstudier

35 högskolepoäng (start vt-12)
Programmet har utgått!
Läs Bastermin på distans inför högskoleingenjörsstudier vid Blekinge Tekniska Högskola under våren 2012! Utbildningen riktar sig till dig som behöver komplettera din behörighet för att kunna söka till en ingenjörsutbildning till hösten. Undervisningen sker online tillsammans med dina övriga studiekamrater med moment som föreläsningar, övningar och inlämningsuppgifter. Vi träffas vid två tillfällen under våren för laborationer på Campus Gräsvik i Karlskrona.

Översikt

Läs Bastermin på distans inför högskoleingenjörsstudier vid Blekinge Tekniska Högskola under våren 2012! Kurspaketet ger dig behörighet motsvarande Fysik A och B, Kemi A och Matematik D. Utbildningen kan också vara en bra förberedelse för dig som redan har behörighet, men vill fräscha upp dina kunskaper inför högskolestarten. Undervisningen sker på distans, utom laborationer i fysik och kemi som sker på Campus Gräsvik i Karlskrona vid två helger under våren.

Om programmet

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programansvarig

Förkunskapskrav

Programmets förkunskapskrav är grundläggande behörighet samt godkänt betyg i följande gymnasiekurser: Grundläggande behörighet och Matematik C.

Studietakt

100 %

Språk

Undervisningen ges på svenska.

Ort

Karlskrona

Startvecka

v.03

Mål

Utbildningens mål är att ge dig behörighet motsvarande gymnasiets Fysik A och B, Kemi A och Matematik D. Dessutom syftar den till att ge dig en introduktion till fortsatta högskolestudier och en orientering om matematikens, fysikens och kemins tillämpningar inom teknikområdet.

Om programmet

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programansvarig

Förkunskapskrav

Programmets förkunskapskrav är grundläggande behörighet samt godkänt betyg i följande gymnasiekurser: Grundläggande behörighet och Matematik C.

Studietakt

100 %

Språk

Undervisningen ges på svenska.

Ort

Karlskrona

Startvecka

v.03

Innehåll

I fysikkursen läser du främst mekanik, värmelära, ellära, magnetism, vågrörelselära, atomfysik och partikelfysik och i kemikursen studeras bland annat grundämnenas uppbyggnad och egenskaper, kemiska bindningar, formler för kemiska föreningar och reaktioner, kemiska beräkningar, syror och baser. I kursen Matematik 4 (ger behörighet motsvarande Ma D) behandlas områden som trigonometri, derivata, integraler och diskret matematik. För samtliga kurser gäller att särskild vikt kommer att läggas vid områden som anses speciellt viktiga för fortsatta studier inom tekniska utbildningar.
Obligatoriska laborationer i kemi och fysik hålls vid två tillfällen på Campus Gräsvik i Karlskrona.

 

Kurser vårterminen 2012

Obligatoriska kurser

Fysik 1, 19,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenten skall skaffa sig de kunskaper i fysik som krävs för att börja på ingenjörsutbildning på högskolenivå, d.v.s. motsvarande tre årskurser fysik från gymnasieskolans NV-program, samt en översiktlig förståelse för fysikens tillämpningar inom olika teknikområden.

Läs all information om kursen 'Fysik 1' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Kemi 1, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenten skall skaffa sig de kunskaper i kemi som krävs för fortsatta studier inom de naturvetenskapliga och tekniska utbildningsområdena på högskolenivå.

Läs all information om kursen 'Kemi 1' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Matematik 4, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenten ska skaffa sig de kunskaper i matematik som krävs för att inleda ingenjörsstudier på högskolenivå samt att få förståelse för matematikens tillämpningar, främst inom naturvetenskap och teknik.

Läs all information om kursen 'Matematik 4' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Om programmet

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programansvarig

Förkunskapskrav

Programmets förkunskapskrav är grundläggande behörighet samt godkänt betyg i följande gymnasiekurser: Grundläggande behörighet och Matematik C.

Studietakt

100 %

Språk

Undervisningen ges på svenska.

Ort

Karlskrona

Startvecka

v.03

Övrigt

För att kunna ta del av utbildningen krävs att du har tillgång till internetansluten dator med minst ADSL-uppkoppling, headset och webbkamera. Du bör ha grundläggande datorvana. I många kommuner finns lärcentra (www.larcentra.se)som erbjuder modern teknik och andra typer av stöd. Kurserna tenteras genom skriftlig tentamen som du har möjlighet att skriva på en högskola eller lärcentra i närheten av där du bor.
Om den utbildning du tänkt söka kräver Matematik E, väljer du istället Bastermin på distans inför civilingenjörsutbildning.

Fristående kurser
Du kan också läsa följande fristående kurser på distans hos oss under våren 2012:

Fysik 1 ger behörighet motsvarande Fysik A och B,
Kemi 1 ger behörighet motsvarande Kemi A,
Matematik 3 ger behörighet motsvarande Matematik C,
Matematik 4 ger behörighet motsvarande Matematik D,
Matematik 5 ger behörighet motsvarande Matematik E.

kontakta oss: bastermin@bth.se

Om programmet

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programansvarig

Förkunskapskrav

Programmets förkunskapskrav är grundläggande behörighet samt godkänt betyg i följande gymnasiekurser: Grundläggande behörighet och Matematik C.

Studietakt

100 %

Språk

Undervisningen ges på svenska.

Ort

Karlskrona

Startvecka

v.03

 

Prata med oss

Kontakta studievägledare

För övergripande frågor om studier på BTH, kontakta våra centrala Studie- och Karriärvägledare.

Share Dela