Bild

Tekniskt basår

60 högskolepoäng (start ht-12)
Kan jag bli ingenjör om jag läst samhällsvetenskapligt eller estetiskt program? Räcker min behörighet till ingenjörsstudier om jag läst elprogrammet eller energiprogrammet med Matematik B som valbar kurs? Ja, om du går tekniskt basår.

Mål

Målet med tekniskt basår är att förbereda dig för vidare studier på ett tekniskt högskoleprogram genom att utveckla din förmåga i matematik, naturvetenskap och teknik.

Om programmet

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programansvarig

Förkunskapskrav

Programmets förkunskapskrav är grundläggande behörighet samt godkänt betyg i följande gymnasiekurser: Matematik B.

Urval

Du som har genomgått utbildningen med godkänt resultat har platsgaranti på någon av ingenjörsutbildningarna vid Blekinge Tekniska Högskola.

Studietakt

100 %

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Ort

Karlskrona

Startvecka

v.36

Arbetsområden

Tekniskt basår är en bra grund för en karriär inom tekniska branscher. En av våra tidigare studenter, Dan Hallengren, fick efter avslutade studier vid BTH arbete som it-konsult hos Capgemini, en världsledande leverantör av konsult-, teknik-, och outsourcingtjänster. Han skriver så här:
”Eftersom jag inte hade den behörighet jag behövde för att söka in till något av ingenjörsprogrammen fick jag först läsa tekniskt basår. Tekniskt basår är en mycket bra språngbräda för fortsatta högskolestudier. Kurserna på basåret ges av lärare som håller andra kurser på högskolan, vilket medför att de på ett mycket bra sätt kan förbereda studenterna för vad som komma skall. En annan fördel är att man, efter avslutade basårsstudier, har platsgaranti på något av ingenjörsprogrammen vid BTH.
Efter basåret kan man välja många olika inriktningar. För min del blev det först 120 poäng Dataingenjörprogram följt av 60 poäng Magisterprogram i elektroteknik med inriktning mot signalbehandling. Jag har under hela min utbildning haft god nytta av basårets grund, och då framförallt av matematik- och fysikkurserna. Mina kurskamrater, som jag vet också är mycket nöjda med tiden på tekniskt basår, har fått jobb inom olika områden, dock jobbar de flesta, vad jag vet, idag på något sätt inom it-branchen. Jag kan varmt rekommendera alla som har planer att studera att inleda med ett tekniskt basår. Det har man så mycket nytta och glädje under hela sin studietid.”
Dan Hallengren, IT-konsult, Capgemini

Om programmet

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programansvarig

Förkunskapskrav

Programmets förkunskapskrav är grundläggande behörighet samt godkänt betyg i följande gymnasiekurser: Matematik B.

Urval

Du som har genomgått utbildningen med godkänt resultat har platsgaranti på någon av ingenjörsutbildningarna vid Blekinge Tekniska Högskola.

Studietakt

100 %

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Ort

Karlskrona

Startvecka

v.36

Innehåll

Tekniskt basår är en utbildning utformad speciellt för dig som vill ha en god grund för någon av högskolans ingenjörsutbildningar. Tekniskt basår vid BTH ger dig denna grund i god studiemiljö med närhet till lärare.
Du skaffar dig de matematik-, fysik- och kemikunskaper som behövs för ingenjörsstudier på högskolan och som motsvarar utbildningen i dessa ämnen på gymnasieskolans NV-program. Förutom de behörighetsgivande kurserna innehåller utbildningen en introduktionskurs i teknik som ger grundläggande kunskaper om datorer och datornätverk, inblick i robotprogrammering, produktutveckling, CAD/ritteknik med mera. I teknikhistoria orienterar du dig om teknikens historiska utveckling. Matematikkurserna på basåret ger dig behörighet motsvarande gymnasiets E-kurs. Du kan naturligtvis även söka till program vid andra högskolor som har Matematik D alternativt Matematik E, Fysik B och Kemi A som särskild behörighet.


Innehåll

Kurser/ämnen som programmet innehåller:
Fysik 19,5 hp
Kemi 7,5 hp
Matematik 3 (MaC) 7,5 hp
Matematik 4 (MaD) 7,5 hp
Matematik 5 (MaE) 7,5 hp
Teknikhistoria 3 hp
Teknisk introduktionskurs 7,5 hp


Platsgaranti:
Du som klarat tekniskt basår har platsgaranti på BTH:s ingenjörsutbildningar.

 

Kurser höstterminen 2012

Obligatoriska kurser

Fysik 1, 19,5 hp, grundnivå.
 
Denna kurs sträcker sig över flera terminer, denna termin läser man 10,5 hp

Kursens syfte är att studenten skall skaffa sig de kunskaper i fysik som krävs för att börja på ingenjörsutbildning på högskolenivå, d.v.s. motsvarande tre årskurser fysik från gymnasieskolans NV-program, samt en översiktlig förståelse för fysikens tillämpningar inom olika teknikområden.

Läs all information om kursen 'Fysik 1' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Matematik 3, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenten skall inhämta de kunskaper i matematik som krävs för studier inom vissa program vid Blekinge Tekniska Högskola, samt som grundläggande förberedelse inför Matematik 4.

Läs all information om kursen 'Matematik 3' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Teknikhistoria, 3 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenten skall skaffa sig översiktlig förståelse för teknikens historia från antiken till våra dagar samt grundläggande kunskaper i idéhistoria och ekonomisk-historiska sammanhang som är viktiga för teknikens utveckling.

Läs all information om kursen 'Teknikhistoria' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Teknisk introduktionskurs, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att ge studenten en inblick i några viktiga teknikområden. Kursen ska innebära en introduktion för studenten i ingenjörsmässigt arbete.

Läs all information om kursen 'Teknisk introduktionskurs' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Matematik 4, 7,5 hp, grundnivå.
 
Denna kurs sträcker sig över flera terminer, denna termin läser man 3 hp

Kursens syfte är att studenten ska skaffa sig de kunskaper i matematik som krävs för att inleda ingenjörsstudier på högskolenivå samt att få förståelse för matematikens tillämpningar, främst inom naturvetenskap och teknik.

Läs all information om kursen 'Matematik 4' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2013

Obligatoriska kurser

Kemi 1, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenten skall skaffa sig de kunskaper i kemi som krävs för fortsatta studier inom de naturvetenskapliga och tekniska
utbildningsområdena på högskolenivå.

Läs all information om kursen 'Kemi 1' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Matematik 5, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenten ska skaffa sig fördjupade kunskaper som krävs för högre studier på matematikintensiva utbildningar.

Läs all information om kursen 'Matematik 5' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Om programmet

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programansvarig

Förkunskapskrav

Programmets förkunskapskrav är grundläggande behörighet samt godkänt betyg i följande gymnasiekurser: Matematik B.

Urval

Du som har genomgått utbildningen med godkänt resultat har platsgaranti på någon av ingenjörsutbildningarna vid Blekinge Tekniska Högskola.

Studietakt

100 %

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Ort

Karlskrona

Startvecka

v.36

Övrigt

Platsgaranti
Du som klarat tekniskt basår och har rätt behörighet har platsgaranti på någon av ingenjörsutbildningarna vid Blekinge Tekniska Högskola.

Kontakta oss
tekbasar@bth.se

Om programmet

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programansvarig

Förkunskapskrav

Programmets förkunskapskrav är grundläggande behörighet samt godkänt betyg i följande gymnasiekurser: Matematik B.

Urval

Du som har genomgått utbildningen med godkänt resultat har platsgaranti på någon av ingenjörsutbildningarna vid Blekinge Tekniska Högskola.

Studietakt

100 %

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Ort

Karlskrona

Startvecka

v.36

 

Möt en av studenterna på programmet

Prata med oss

Kontakta studievägledare

För övergripande frågor om studier på BTH, kontakta våra centrala Studie- och Karriärvägledare.

Program inom samma utbildningsområde

Share Dela