Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Barns och ungdomars psykiska hälsa och ohälsa, 7,5 högskolepoäng

Examinator
Kursansvarig
Kursplan:

Beskrivning

Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig fördjupade kunskaper om barns och ungdomars psykiska hälsa och ohälsa samt dess bestämningsfaktorer för att medverka i utveckling och samverkan för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa bland barn och ungdomar. Syftet med kursen är också att den studerande tillägnar sig kompetens för att kunna identifiera barn och ungdomar i behov av extra stöd samt för att kunna stödja och vägleda barn, ungdomar och deras föräldrar individuellt och i grupp.

Innehåll

  • Psykisk hälsa och ohälsa bland barn och ungdomar nationellt och lokalt ur folkhälsovetenskapligt, medicinskt och psykosocialt perspektiv
  • bestämningsfaktorer för barns och ungdomars psykiska hälsa
  • familjens levnadsmönster, roller och behov
  • signaler på omsorgssvikt och behov av extra stöd och insatser
  • metoder för hälsofrämjande och stödjande samt förebyggande insatser
  • tidiga insatser och stöd för barn och ungdomar i riskmiljöer
  • evidensbaserat hälsoarbete med barn och ungdomar
  • samverkan, samarbete, samsyn i stöd åt barn, ungdomar och deras familjer.

Särskilda förkunskapskrav

Yrkesexamen inom högskoleutbildning på grundnivå med relevans för kursen (sjuksköterska, barnmorska, förskollärare, socionom, läkare m.fl.).

Kurstillfällen

Det finns ännu inga kurstillfällen registrerade på denna kurs.