Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Hållfasthetslära fördjupning & FEM, 7,5 högskolepoäng

Examinator
Kursansvarig
Kursplan:

Beskrivning

Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper om samt uppöva förmågan för att lösa mer komplicerade hållfasthetsläraproblem med båda teoretiska metoder och med hjälp av finita elementsystem.

Innehåll

Allmän teori:
Fleraxliga tillstånd, konstitutiva lagar och grundläggande plasticitetsteori.
Flerdimensionella spännings- och töjningstillstånd, huvudspänningar och huvudtöjningar, Hooke´s generaliserade lag, flytvillkor, flytlagar.
Balkar:
Statiskt obestämda balksystem, dimensionering av balkar.
Tvådimensionella problem:
Introduktion till tunnväggiga konstruktioner som skivor, plattor och skal och tunnväggiga tryckkärl. Behandling av dessa problemtyper med finita elementmetoden.
Energimetoder:
Töjningsenergi, elastisk energi.
Svetsar
Dimensionering för stumsvets, kälsvets, utmattningsbelastade svetsar.
Finita elementmetoden:
Introduktion till finita elementmetoden, genomgång av olika elementtypers fördelar och nackdelar, idealisering och modellering av strukturmekaniska problem. Tonvikten är mot den praktiska tillämpningen av finita elementmetoden.

Särskilda förkunskapskrav

Kurserna Mekanik-Statik, Mekanik-Dynamik samt Hållfasthetslära skall vara avklarade och godkända innan studenten kan registreras på kursen.

Kurstillfällen

local_Termin AnmKod Typ
HT-10 8297P Programkurs
HT-09 8485P Programkurs