Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Dimensioneringsmetodik, 7,5 högskolepoäng

Examinator
Kursansvarig
Kursplan:

Beskrivning

Kursens syfte är att ge utökade kunskaper om samt uppöva förmågan för dimensionering av mekaniska komponenter eller strukturer med avseende på hållfasthet.

Innehåll

Dimensioneringskriterier:
Utmattning, Instabilitet av balk,
Identifiering och bedömning av skaderisk, Dimensioneringsfilosofier.
Experimentella metoder:
Trådtöjningsgivare och dess användning vid verifiering av beräknade storheter.

Kort introduktion om brottmekanik
Spänningar för olika brott modus, spänningsintensitetsfaktorerna, brottseghet.

Särskilda förkunskapskrav

Kurserna Mekanik grundkurs samt Hållfasthetslära grundkurs skall vara avklarade och godkända innan studenten kan registreras på kursen.

Kurstillfällen

Det finns ännu inga kurstillfällen registrerade på denna kurs.