Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Mekanikens approximativa beräkningsmetoder 1, 7,5 högskolepoäng

Examinator
Kursansvarig
Kursplan:

Beskrivning

Studenten inhämtar kunskap om och övar upp färdighet att tillämpa semi-analytiska och numeriska metoder för beräkningsbaserad ingenjörsmässig analys för beslutsstöd vid produktutveckling.
Tribologi, värmeledning och strukturmekanik används primärt som tillämpningsområden för introducering av de aktuella metoderna.
Studenten utvecklar sin förmåga att formulera teoretiska modeller och till dessa härleda relevanta matematiska ekvationer, samt att lösa dem med lämpliga metoder.
Studenten erhåller en fördjupad förståelse för hur existerande beräkningsprogramvara fungerar och en insikt i möjligheter och begränsningar i dessa. Studenten ökar sin förmåga att själv utveckla kompletterande mjukvara för egna tillämpningar.
Studenten ökar sin färdighet att söka vetenskaplig information och övar upp sin förmåga att kommunicera vetenskapliga fakta.

Innehåll

I kursen behandlas främst endimensionella problem. Den studerande introduceras till ämnet och grundläggande teori och färdigheter, vilka sedan kan vidareutvecklas och fördjupas i efterföljande fortsättningskurs.
De olika kursmomenten beskrivs i korthet av nedanstående nyckelord:
Numerisk lösning av ordinära differentialekvationer, Initialvärdesproblem, Eulers metod, Modifierad Eulers metod, Trapetsmetoden, Mittpunktsmetoden, Richardsonextrapolering, Runge-Kuttametoder, Flerstegsmetoder, System av ordinära differentialekvationer, Randvärdesproblem, Skjutande metod, Finita differensmetoden, Metoder med viktade residualer, Finita elementmetoden, Endimensionella elementtyper, Formfunktioner och viktfunktioner, Transienta problem, Lösning av tidsberoende system, Explicit integration, Implicit integration, Olinjära problem, Algoritmer och programmering, Fel och konvergens, Commersiell programvara, Smörjfilmsteori, Smörjmedelsegenskaper, Miljömässiga aspekter på smörjmedel, Värmeöverföringslära, Hållfasthetslära, Dimensionslösa kvantiteter.

Särskilda förkunskapskrav

Högskoleingenjörsexamen eller kandidatexamen i maskinteknik.

Kurstillfällen

local_Termin AnmKod Typ
VT-13 8218P Programkurs
VT-12 8906P Programkurs
VT-10 8833P Programkurs