Databaser, HTML, CSS, JavaScript och PHP, 30 högskolepoäng, HT-12

local_Termin
HT-12
Startvecka
v.36
Slutvecka
v.23
Anm.kod
BTH-KP020
Sista ordinarie ansökningsdag
2012-04-15
Takt
50 %
Ort
Distans
Anmälan
Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Beskrivning

Lär dig använda den senaste tekniken för att utveckla databasdrivna webbplatser och webbapplikationer.

Kurspaketet riktar sig till dig som vill lära få en gedigen förståelse för hur man bygger webbapplikationer med senaste versionerna av teknikerna HTML, CSS, JavaScript, PHP och databaser/SQL.

Du börjar med en grundlig översikt av de senaste versionerna av HTML och CSS och du använder det till att bygga en webbplats som delvis lagrar sitt innehåll i en databas. Du löser dynamiken i webbplatsen med PHP, PHP Data Objekt och SQL via databasen SQLite. Resultatet av första kursen blir en komplett webbplats med en flexibel grundstomme som du kan återanvända för att skapa fler webbplatser.

I andra kursen fokuserar du på programmeringsspråket PHP och dess objektorienterade utformning. Du går igenom vanliga objektorienterade konstruktioner, t. ex. klasser, medlemsvariabler, metoder, arv, interface och objektorienterade mönster. Du använder ett objektorientat gränssnittet för att jobba mot databasen MySQL. Du övar dina kunskaper med programmeringsövningar där du bygger webbapplikationer. Kursen avslutas med ett projekt där du bygger samman kursens delmoment till en väl fungerande webbapplikation.

Efter de inledande kurserna har du nu goda kunskaper i de olika teknikerna om hur man bygger en webbplats eller dynamisk webbapplikation. Tredje kursen fokuserar på hur man bygger en välstrukturerad databasdriven webbapplikation. Du kommer utveckla en blog med stöd för användare, grupper och login. Du får möjlighet att skapa en struktur av filer och kod som går att använda för att bygga olika typer av webbapplikationer. Du använder objektorienterade tankar och mönster för att abstrahera och organisera dina moduler, allt för att underlätta återanvändning. Du lär dig innebörden av MVC-ramverk (Module, View, Controller) och du lär dig koda enligt MVC-strukturen.
I fjärde kursen integrerar du din befintliga kod med JavaScript och AJAX för att skapa en trevligare upplevelse för användaren. Du använder JavaScript-bibliotek såsom jQuery för att integrera befintliga och egenutvecklade moduler i din egen webbapplikation. Du lär dig mer om SQL och tittar på hur lagrade procedurer och funktioner kan användas för att strukturera din databaskod. Du versionshanterar din kod med Git och avslutar med att städa iordning och förbättra ditt eget MVC-baserade ramverk för att bygga webbapplikationer.

Efter kurspaketet har du kunskaper som webbprogrammerare och webbutvecklare. Du kan även använda dina kunskaper för att utbilda inom webbutveckling. Varje kurs är på 7.5hp och respektive kurs examineras separat. All undervisning och examination är distansbaserad. Det finns inga obligatoriska campus-träffar. Det kan förekomma frivilliga träffar på campus.

FÖRKUNSKAPSKRAV
Grundläggande behörighet

Innehåll

Share Dela