Europeisk planering och regional utveckling, 30 högskolepoäng, HT-12

local_Termin
HT-12
Startvecka
v.36
Slutvecka
v.03
Anm.kod
BTH-KP050
Sista ordinarie ansökningsdag
2012-04-15
Takt
100 %
Ort
Karlskrona
Anmälan
Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Beskrivning

Studierna omfattar tre huvudblock:
(1) historisk och teoretisk kunskap om europeisk integration, europeiska institutioner och samarbetsprocesser med tonvikt på planering och regional utveckling i EU;
(2) kunskap om EU:s insatser inom planeringsområdet samt de teoretiska perspektiv som ligger till grund för EU:s verksamhet inom regional planering och utveckling med syfte att ytterligare bredda kunskaperna inom territoriell planering och management;
(3) fördjupad kunskap om begreppet hållbar utveckling, miljö- och hållbarhetspolicy, regelverk och projekt på europeisk nivå och analys av hur EUs styrsystem påverkar planering på nationell och lokal nivå från ett hållbarhetsperspektiv.

Utbildningens fokus ligger på tillämpbar kunskap och kompetens baserat på exempel från europeisk policy och planering, samt teorigrundad kritisk analys av dessa.

Förkunskapskrav:
- Antingen kandidatexamen inom tekniskt, samhällsvetenskapligt eller naturvetenskapligt område som är av relevans för europeisk planering och regional utveckling, samt Engelska B, eller
- Kandidatexamen och två års dokumenterad yrkeserfarenhet på minst halvtid av relevans för utbildningen samt Engelska B. Med relevant yrkeserfarenhet menas yrke eller tjänst där utredning, analys, forskning eller utbildning inom övergripande planerings-, utvecklings- eller regionala frågor, alternativt europafrågor, utgjort en betydande del av tjänsten.

Innehåll

Share Dela