Sektionen för teknik, AMT
KURSPLAN

Datorstöd inom Konstruktion 1, A-nivå
Computer aided Design and Drawing Standards, part 1, Basic
7,5 högskolepoäng


Kurskod: MT1101 Version: 2
Nivå: A-nivå Gäller från: 2007-09-01
Utbildningsområde: Fastställd: 2007-03-09
Ämne: Maskinteknik Ersätter kursplan fastställd: 2003-11-14

1. Kursens benämning och omfattning
Kursen benämns Datorstöd inom Konstruktion 1, A-nivå/Computer aided Design and Drawing Standards, part 1, Basic och omfattar 7,5 högskolepoäng.
2. Beslut om fastställande av kursplan
Denna kurs är inrättad av Ämnesnämnden för maskinteknik 2007-03-09. Kursplanen har reviderats av Ämnesnämnden för maskinteknik och gäller från 2007-09-01.
Ersätter tidigare kurskod: MTA028
Diarienummer: TEK56-132/2007
3. Mål och syfte
I kursen skaffar sig studenten kunskaper om hur moderna system för konstruktionsarbete och produktutveckling används, framförallt vid skapande av solida modeller och sammanställningar därav. I kursen skaffar sig studenterna även grundläggande kunskaper inom ritteknik och standard rörande detta område.
4. Innehåll
• introduktion
• hur CAD-system principiellt är fungerar
• historik
• programmodulernas indelning
• hjälpfunktioner och olika metoder för hur solida modeller skapas
• standard gällande ritningars utformning och skapande samt praxis inom olika företag
• hur utskrifter går till
5. Undervisning
Undervisningen sker på svenska genom utnyttjande av en lärplattform. Under kursen finns ett antal föreläsningstillfällen och demonstrationer som ges via webb-video. Studenten tränar sedan sin praktiska förmåga i ett antal övningar och individuella inlämningsuppgifter som redovisas via inskick i lärplattformen eller via e-post och kommenteras sedan individuellt av handledaren. Kursen avslutas med en skriftlig tentamen.
6. Bedömningsformer
local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
0710 Inlämningsuppgift 1 1 U/G
0720 Inlämningsuppgift 2 1 U/G
0730 Inlämningsuppgift 3 2,5 U/G
0740 Tentamen 3 U/G/3/4/5

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd, 3, 4 eller 5 .
7. Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet (eller motsvarande).
8. Utbildningsområde och ämnestillhörighet
Kursen tillhör utbildningsområdet och ingår i ämnet maskinteknik.
9. Begränsningar i examen
Kursen kan inte ingå i examen med annan kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i denna kurs.
10. Övrigt
Utrustningskrav:
Dator med bredbandsuppkoppling till internet. Headset samt webbkamera.
11. Kursutvärdering
Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.
12. Kurslitteratur och övriga läromedel
• Ritteknik, Bo Lundkvist, Liber ISBN 91-47-01123-8
• Övningsmaterial finns i lärplattform.
• Övningsexempel ingående i programvarans hjälp-system.
• CAD-programvara laddas ner från leverantören
för användning i egen dator.