Sektionen för teknik, AMT
KURSPLAN

CAD/Ritteknik, A-nivå
Computer Aided Design and Drawing Standards, Basic
7,5 högskolepoäng


Kurskod: MT1107 Version: 2
Nivå: A-nivå Gäller från: 2007-09-01
Utbildningsområde: Fastställd: 2007-03-09
Ämne: Maskinteknik Ersätter kursplan fastställd: 2003-11-14

1. Kursens benämning och omfattning
Kursen benämns CAD/Ritteknik, A-nivå/Computer Aided Design and Drawing Standards, Basic och omfattar 7,5 högskolepoäng.
2. Beslut om fastställande av kursplan
Denna kurs är inrättad av Ämnesnämnden för maskinteknik 2007-03-09. Kursplanen har reviderats av Ämnesnämnden för maskinteknik och gäller från 2007-09-01.
Ersätter tidigare kurskod: MTA016
Diarienummer: TEK56-137/2007
3. Mål och syfte
I kursen skaffar sig studenten kunskaper om hur moderna system för konstruktionsarbete och produktutveckling används, framförallt vid skapande av solida modeller och sammanställningar därav. I kursen skaffar sig studenterna även grundläggande kunskaper inom ritteknik och standard rörande detta område.
4. Innehåll
• introduktion
• hur CAD-system principiellt är fungerar
• historik
• programmodulernas indelning
• hjälpfunktioner och olika metoder för hur solida modeller skapas
• standard gällande ritningars utformning och skapande samt praxis inom olika företag
• hur utskrifter går till
5. Undervisning
Kursen ges på svenska. Under kursen kommer studenten följa föreläsningar som varvas med praktiska övningar i programsystemet. Läraren bygger upp en förståelse för hur man använder ett modernt CAD-system samtidigt som studenten får träna på att använda detsamma. Under kursens gång skall studenterna lämna in ett antal uppgifter till läraren för granskning. Kursen avslutas med en tentamen.
6. Bedömningsformer
local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
0710 Inlämningsuppgift 1 1 U/G
0720 Inlämningsuppgift 2 1 U/G
0730 Inlämningsuppgift 3 2,5 U/G
0740 Tentamen 3 U/G/3/4/5

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd, 3, 4 eller 5 . För att erhålla slutbetyg i kursen krävs att såväl inlämningsuppgifter som tentamen är godkända.
7. Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet (eller motsvarande).
8. Utbildningsområde och ämnestillhörighet
Kursen tillhör utbildningsområdet och ingår i ämnet maskinteknik.
9. Begränsningar i examen
Kursen kan inte ingå i examen med annan kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i denna kurs.
10. Kursutvärdering
Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.
11. Kurslitteratur och övriga läromedel
• Ritteknik, Bo Lundkvist, Liber ISBN 91-47-01123-8
• Övningsmaterial finns i lärplattform.
• Övningsexempel ingående i programvarans
hjälpsystem.
• CAD-programvara kan laddas ner från leverantören
för användning i egen dator.