Sektionen för teknik, AMT
KURSPLAN

Datorstöd inom Konstruktion 2, B-nivå
Computer aided Design, part 2, Intermediate
7,5 högskolepoäng


Kurskod: MT1208 Version: 2
Nivå: B-nivå Gäller från: 2007-09-01
Utbildningsområde: Fastställd: 2007-03-09
Ämne: Maskinteknik Ersätter kursplan fastställd: 2004-12-13

1. Kursens benämning och omfattning
Kursen benämns Datorstöd inom Konstruktion 2, B-nivå/Computer aided Design, part 2, Intermediate och omfattar 7,5 högskolepoäng.
2. Beslut om fastställande av kursplan
Denna kurs är inrättad av Ämnesnämnden för maskinteknik 2007-03-09. Kursplanen har reviderats av Ämnesnämnden för maskinteknik och gäller från 2007-09-01.
Ersätter tidigare kurskod: MTA037
Diarienummer: TEK56-133/2007
3. Mål och syfte
Studenten skall vidareutveckla sina kunskaper i hur moderna system för konstruktionsarbete och produktutveckling används, framför allt vid skapande av komplexa yt- och solidmodeller.
4. Innehåll
• Introduktion
• Genomgång av metoder för skapande av yt- och solida modeller
• Metodval och praktiska tillämpningsövningar Kollisionsdetektering och enklare rörelsesimulering
5. Undervisning
Undervisningen sker på svenska, helt på distans genom utnyttjande av en lärplattform. Under kursen finns ett antal föreläsningstillfällen och demonstrationer som ges via webb-video. Studenten tränar sedan sin praktiska förmåga i ett antal övningar och individuella inlämningsuppgifter som redovisas via inskick i lärplattformen eller via e-post och som sedan kommenteras individuellt av handledaren. Kursen avslutas med en tentamen.
6. Bedömningsformer
local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
0710 Inlämningsuppgift 1 1 U/G
0720 Inlämningsuppgift 2 1 U/G
0730 Inlämningsuppgift 3 1 U/G
0740 Inlämningsuppgift 4 1 U/G
0750 Tentamen 3,5 U/G/3/4/5

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd, 3, 4 eller 5 .
7. Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet och genomförd grundkurs, MT1101 Datorstöd inom Konstruktion 1 eller motsvarande (eller motsvarande).
8. Utbildningsområde och ämnestillhörighet
Kursen tillhör utbildningsområdet och ingår i ämnet maskinteknik.
9. Begränsningar i examen
Kursen kan inte ingå i examen med annan kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i denna kurs.
10. Övrigt
Utrustningskrav:
Dator med bredbandsuppkoppling till internet.
Headset och webbkamera
11. Kursutvärdering
Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.
12. Kurslitteratur och övriga läromedel
Övningsmaterial finns i lärplattform.
• Övningsexempel ingående i programvarans hjälpsystem.
• CAD-programvara laddas ner från leverantören
för användning i egen dator.