ET1201 Mobil kommunikation

Fristående kurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2012
Detta kurstillfälle startar ej höstterminen 2012!

Översikt

Kursen avser att ge deltagaren grundläggande kunskaper i och förståelse för hur dagens moderna mobila/trådlösa kommunikationssystem fungerar med avseende på tjänster, arkitektur och teknologi.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 25 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Elektroteknik

Antagning

Förkunskapskrav

Grundläggande kurs inom tele/datakommunikation

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 25 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Elektroteknik

Lärandemål

Innehåll

 • Mobila tjänster
 • Trådlös transmission
 • Acessmetoder
 • Mobil telekommunikation (GSM, UMTS)
 • Satellitkommunikationssystem
 • Trådlösa nät (WLAN) och Bluetooth
 • Mobilitet i TCP/IP-stacken

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
 • förstå hur trådlös transmission fungerar och hur resurserna delas mellan användarna
 • ha kunskap om hur man koordinerar accessen till gemensamma resurser i ett trådlöst kommunikationssystem
 • kunna hur dagens mobila telekommunikationssystem (GSM och UMTS) är uppbyggda och fungerar
 • förstå det mest grundläggande om hur satellitkommunikationssystemen fungerar
 • kunna hur trådlösa nätverk fungerar med tyngdpunkt på IEE802.11 och Bluetooth
 • förstå hur mobilitet kan stödjas i transport- och nätverkslagret i TCP/IP-stacken

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
 • Grundläggande IKT-kompetens
 • Akademiskt skrivande

Kurslitteratur och övriga läromedel

Schiller, J. (2003). Mobile Communications. 2nd Edition, Addison-Wesley. ISBN 0-321-12381-6.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 25 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Elektroteknik

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Schiller, J. (2003). Mobile Communications. 2nd Edition, Addison-Wesley. ISBN 0-321-12381-6.

Lärande och undervisning

Kursen kan anordnas antingen som distanskurs och bedrivs med ett elektroniskt konferenssystem på Internet eller som campus-kurs. I undervisningen ingår även laborationer och/eller inlämningsuppgifter.
Det mesta av kursmaterialet är på engelska.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Anders Nelsson

Kursansvarig
Anders Nelsson

Planerade lärtillfällen

Föreläsningar

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 25 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Elektroteknik

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
0710 Tentamen 6 U/G/3/4/5
0720 Projekt 1,5 U/G

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd, 3, 4 eller 5 .

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 25 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Elektroteknik

 

Share Dela