ET1102 Multimedia över nätverk, grundkurs

Fristående kurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2012
Detta kurstillfälle startar ej höstterminen 2012!

Översikt

De idag snabbast växande Internetapplikationerna innehåller vanligtvis flera mediatyper, till exempel ljud, bild och video. Dessa applikationer ställer ofta mycket höga krav på ”multimediasystemets” samtliga ingående komponenter såsom datorer, nätverk och servrar.
Syftet med kursen är att studenten skall få förståelse för hur dagens (och morgondagens) multimediasystem är konstruerade hela vägen från källan där till exempel en videoström skapas och sänds, via ett datanätverk som Internet, till mottagaren där videoströmmen slutligen presenteras.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 25 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Elektroteknik

Fördjupningsnivå

G1N

Antagning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 25 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Elektroteknik

Fördjupningsnivå

G1N

Lärandemål

Innehåll

 • Systemmodeller för multimedia över nätverk
 • Användarperspektiv
 • Multimediatjänster och applikationer
 • Hård-/mjukvara och dess funktionalitet i multimediasystem
 • Applikationsprotokoll
 • Kodning och komprimering av ljud och bild
 • Realtidssystem
 • Multimediadatabaser och servrar
 • Datakommunikation och Internet
 • QoS (Quality of Service)
 • Resurshantering
 • Routing
 • Internetprotokoll
 • Strömmande video
 • Transportnät
 • ATM och SDH
 • Trådlösa och fasta accessnät
 • Överföringsmedium
 • Mobila telefonnät
 • WLAN, satellit
 • ADSL, Kabel-TV, LAN

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
 • kunna beskriva de vanligaste modellerna för moderna multimediasystem
 • kunna beskriva vilka krav med hänsyn till kvalitet som ställs på olika multimediatjänster
 • kunna beskriva vilka hård- och mjukvarukomponenter som finns i moderna multimediasystem
 • kunna beskriva vilka kvalitetskrav som ställs på nätverket i ett multimediasystem
 • ha kunskap om hur Internet är uppbyggt och hur protokollen samverkar för att kommunikationen skall fungera
 • ha kunskap om den grundläggande infrastrukturen för telefoninäten och Internet

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
 • Förmåga till analys och syntes
 • Akademiskt skrivande

Kurslitteratur och övriga läromedel

Gulliksson, H. & Lindström, J. (2004). Ljud och bild över nätverk. 3:e upplagan, Studentlitteratur. ISBN: 91-44-03449-0.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 25 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Elektroteknik

Fördjupningsnivå

G1N

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Gulliksson, H. & Lindström, J. (2004). Ljud och bild över nätverk. 3:e upplagan, Studentlitteratur. ISBN: 91-44-03449-0.

Lärande och undervisning

Kursen anordnas som distanskurs och bedrivs i en lärplattform via Internet. I undervisningen ingår även laborationer och inlämningsuppgifter.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Richard Norlin

Kursansvarig
Richard Norlin

Lärare
Richard Norlin

Planerade lärtillfällen

Föreläsningar

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 25 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Elektroteknik

Fördjupningsnivå

G1N

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
0710 Teori 4,5 U/G
0720 Laboration 3 U/G

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 25 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Elektroteknik

Fördjupningsnivå

G1N

 

Share Dela