EN1125 Engelska

Fristående kurs, 30 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2011
Detta kurstillfälle startar ej höstterminen 2011!

Översikt

Grundkursen i engelska avser ge den studerande baskunskaper i det engelska språket.
Kursen är lämpad såväl för dem som tänker bedriva studier i andra ämnen, vars litteratur ofta är på engelska, som för dem som vill fortsätta engelskstudier på en högre nivå eller förbättra sina språkkunskaper i allmänhet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2011-04-15

Kurstid

2011 vecka 35 till
2012 vecka 02

Undervisningsform

Campus, Kvällstid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Engelska

Antagning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2011-04-15

Kurstid

2011 vecka 35 till
2012 vecka 02

Undervisningsform

Campus, Kvällstid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Engelska

Lärandemål

Innehåll

I kursen ingår:
 • uttalslära
 • grammatik
 • översättning
 • ordkunskap
 • akademiskt skrivande
 • litteraturstudier
 • brittisk kulturkunskap

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
 • ha kunskaper om engelskans utbredning, fonetisk skrift, transkription och uttal
 • ha kunskaper om grundläggande grammatiska regler, ha övat upp förmågan att översätta texter från svenska till engelska, samt ha ökad säkerhet i tal och skrift
 • ha en utökad språklig medvetenhet, det vill säga ett förbättrat ordförråd, kunskaper om ordbildning och valörer i språket
 • ha kunskap om centrala litteraturanalytiska begrepp samt i diskussion kunna tillämpa dessa på de moderna brittiska litterära verk som ingår i kursen
 • ha kunskaper om Storbritanniens kultur, historia och samhälle och redogöra för dessa i såväl skriftlig som muntlig form

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
 • att kommunicera i tal och skrift på en grundläggande akademisk nivå
 • att arbeta såväl självständigt som i grupp med olika problem och uppgifter
 • att samla och sammanställa material från webbsidor och böcker och självständigt producera olika slags texter för högskolenivå

Kurslitteratur och övriga läromedel

Litteraturförteckning
14. Kurslitteratur och övriga lärresurser

Uttalslära
Basläromedel
• Rönnerdahl, Göran och Stig Johansson. Introducing English Pronunciation – British Version Studentlitteratur AB, 2005
• Av institutionen tillhandahållet material.
Referens- och fördjupningsläromedel
• Longman Dictionary of Contemporary English Pearson English Language Teaching. UK, 2006 eller Norstedts stora engelska ordbok P. A. Norstedt & söner. Sverige, 2000
• Turnbull, Johanna Oxford Advanced Learner´s Dictionary Oxford University Press, 2010
• Engelsk-svensk/Svensk-engelsk ordbok Bonnier Utbildning , 1997


Läromedel för självstudier
• Johansson, S. och G Rönnerdahl. English Pronunciation : a workbook : British version
Studentlitteratur AB, 2005

Grammatik och Översättning
Basläromedel
För svensktalande studenter:.
• Svartvik, Jan och Olof Sager. Engelsk universitetsgrammatik Engelsk universitetsgrammatik. Liber. Sverige, 1996
• Av institutionen tillhandahållet material.
För internationella studenter:.
• Crystal, David Rediscover Grammar Pearson Education Limited, 2004
• Crystal, David Making Sense of Grammar Longman, 2004
• Av institutionen tillhandahållet material.

Läromedel för självstudier
• Brorström, S. De engelska prepositionerna. Liber, 1987
• Hargevik, S. Engelska prepositionsövningar. Studentlitteratur AB, 1990
• Hudson, J., Paradis, C. och Warren, B. Basic English Grammar. Studentlitteratur AB 2001. Med tillhörande interaktiva övningar på Internet.
• Övergaard, G Elliot M-L. Catch 23. Studentlitteratur AB, 1989


Akademiskt skrivande
Basläromedel
• Bjork, Lennart A. och Christtine Raisanen. Academic Writing. Studentlitteratur AB, Sweden, 2003

En av följande:
• Auriana, Ojeda. Juvenile Crime: Opposing Viewpoints. Greenhaven Press, senaste utgåvan.
• Cothran, Helen. Global Resouces: Opposing Viewpoints. Greenhaven Press, senaste utgåvan.
• Dudley, William. Mass Media. Opposing Viewpoints Series. Greenhaven Press, senaste utgåvan.
• Haley, James. Death and Dying: Opposing Viewpoints. Greenhaven Press, senaste utgåvan.
• Roleff, Tamara L. Male/Female Roles: Opposing Viewpoints. Greenhaven Press, senaste utgåvan.Referens- och fördjupningsläromedel
• Harnack, Andrew. Writing Research Papers- a Student Guide for Use With Opposing Viewpoints. (Andra utgåvan eller senare).
• Strunk Jr., William et. al. The Elements of Style. (Fjärde utgåvan eller senare).

Brittisk litteratur
Basläromedel
• Bradbury Malcolm The Penguin Book of Modern Short Stories Penguin Books Ltd. UK, 1988
• Marsh, Nicholas How to Begin Studying English Literature Palgrave, 2002

Ett urval av följande:
• Badoe, Yaba True Murder Vintage, 2009
• Barker, Pat The Ghost Road Penguin Penguin Books Ltd, 2008
• Doyle Roddy Paddy Clarke Ha Ha Ha Vintage UK, 1994
• Fowles, John The Collector Back Bay Books, 1997
• Golding, William Lord of the Flies Faber and Faber, 1999
• Ishiguro, Kazuo The Remains of the Day Faber and Faber UK, 2005
• Ishiguro, Kazuo Never Let Me Go Faber and Faber UK, 2005
• Orwell, George Animal Farm Penguin Books, Limited (UK), 2007
• Rogers, Jane The Testament of Jessie Lamb Sandstone Press LTD, 2011
• Shakespeare, Nicholas Snowleg Vintage, 2005
• Waters, Sarah The Night Watch Little, Brown Book Group, 2007
• Winchester Simon The Surgeon of Crowthorne: A Tale of Murder, Madness and the Oxford English Dictionary Penguin, 1999

Ordkunskap
Basläromedel
• Comer, Keith Viberg, Gösta Fie, Foe, Fum (Finns vid institutionen)
• On-line material.


Brittisk kultur
Basläromedel
• Oakland, John British Civilization. An Introduction.
London: Routledge, 2011. (Seventh edition).

Muntlig framställning
Basläromedel
• Duncan, Matthew och Gustav W. Friedrich,
Oral Presentation in the Composition Course – A Brief Guide Bedford Books, 2005

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2011-04-15

Kurstid

2011 vecka 35 till
2012 vecka 02

Undervisningsform

Campus, Kvällstid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Engelska

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Litteraturförteckning
14. Kurslitteratur och övriga lärresurser

Uttalslära
Basläromedel
• Rönnerdahl, Göran och Stig Johansson. Introducing English Pronunciation – British Version Studentlitteratur AB, 2005
• Av institutionen tillhandahållet material.
Referens- och fördjupningsläromedel
• Longman Dictionary of Contemporary English Pearson English Language Teaching. UK, 2006 eller Norstedts stora engelska ordbok P. A. Norstedt & söner. Sverige, 2000
• Turnbull, Johanna Oxford Advanced Learner´s Dictionary Oxford University Press, 2010
• Engelsk-svensk/Svensk-engelsk ordbok Bonnier Utbildning , 1997


Läromedel för självstudier
• Johansson, S. och G Rönnerdahl. English Pronunciation : a workbook : British version
Studentlitteratur AB, 2005

Grammatik och Översättning
Basläromedel
För svensktalande studenter:.
• Svartvik, Jan och Olof Sager. Engelsk universitetsgrammatik Engelsk universitetsgrammatik. Liber. Sverige, 1996
• Av institutionen tillhandahållet material.
För internationella studenter:.
• Crystal, David Rediscover Grammar Pearson Education Limited, 2004
• Crystal, David Making Sense of Grammar Longman, 2004
• Av institutionen tillhandahållet material.

Läromedel för självstudier
• Brorström, S. De engelska prepositionerna. Liber, 1987
• Hargevik, S. Engelska prepositionsövningar. Studentlitteratur AB, 1990
• Hudson, J., Paradis, C. och Warren, B. Basic English Grammar. Studentlitteratur AB 2001. Med tillhörande interaktiva övningar på Internet.
• Övergaard, G Elliot M-L. Catch 23. Studentlitteratur AB, 1989


Akademiskt skrivande
Basläromedel
• Bjork, Lennart A. och Christtine Raisanen. Academic Writing. Studentlitteratur AB, Sweden, 2003

En av följande:
• Auriana, Ojeda. Juvenile Crime: Opposing Viewpoints. Greenhaven Press, senaste utgåvan.
• Cothran, Helen. Global Resouces: Opposing Viewpoints. Greenhaven Press, senaste utgåvan.
• Dudley, William. Mass Media. Opposing Viewpoints Series. Greenhaven Press, senaste utgåvan.
• Haley, James. Death and Dying: Opposing Viewpoints. Greenhaven Press, senaste utgåvan.
• Roleff, Tamara L. Male/Female Roles: Opposing Viewpoints. Greenhaven Press, senaste utgåvan.Referens- och fördjupningsläromedel
• Harnack, Andrew. Writing Research Papers- a Student Guide for Use With Opposing Viewpoints. (Andra utgåvan eller senare).
• Strunk Jr., William et. al. The Elements of Style. (Fjärde utgåvan eller senare).

Brittisk litteratur
Basläromedel
• Bradbury Malcolm The Penguin Book of Modern Short Stories Penguin Books Ltd. UK, 1988
• Marsh, Nicholas How to Begin Studying English Literature Palgrave, 2002

Ett urval av följande:
• Badoe, Yaba True Murder Vintage, 2009
• Barker, Pat The Ghost Road Penguin Penguin Books Ltd, 2008
• Doyle Roddy Paddy Clarke Ha Ha Ha Vintage UK, 1994
• Fowles, John The Collector Back Bay Books, 1997
• Golding, William Lord of the Flies Faber and Faber, 1999
• Ishiguro, Kazuo The Remains of the Day Faber and Faber UK, 2005
• Ishiguro, Kazuo Never Let Me Go Faber and Faber UK, 2005
• Orwell, George Animal Farm Penguin Books, Limited (UK), 2007
• Rogers, Jane The Testament of Jessie Lamb Sandstone Press LTD, 2011
• Shakespeare, Nicholas Snowleg Vintage, 2005
• Waters, Sarah The Night Watch Little, Brown Book Group, 2007
• Winchester Simon The Surgeon of Crowthorne: A Tale of Murder, Madness and the Oxford English Dictionary Penguin, 1999

Ordkunskap
Basläromedel
• Comer, Keith Viberg, Gösta Fie, Foe, Fum (Finns vid institutionen)
• On-line material.


Brittisk kultur
Basläromedel
• Oakland, John British Civilization. An Introduction.
London: Routledge, 2011. (Seventh edition).

Muntlig framställning
Basläromedel
• Duncan, Matthew och Gustav W. Friedrich,
Oral Presentation in the Composition Course – A Brief Guide Bedford Books, 2005

Lärande och undervisning

Undervisningen ges i huvudsak på engelska, men kontrastiva moment som grammatik och uttalslära ges på svenska.
Lärtillfällen i kursen är: föreläsningar, gruppdiskussioner, skriftliga och muntliga övningar(även examinationsgrundande), samt kamratrespons.

Fördelning av kurstid
a) Totala antalet kurstimmar 800
b) Antalet kontakttimmar cirka 320
c) Timmar för grupparbeten cirka 80
d) Timmar för individuellt arbete cirka 400

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Gösta Viberg

Kursansvarig
Gösta Viberg

Planerade lärtillfällen

Lärtillfällen i kursen är: föreläsningar, gruppdiskussioner, skriftliga och muntliga övningar(även examinationsgrundande), samt kamratrespons.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 800 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2011-04-15

Kurstid

2011 vecka 35 till
2012 vecka 02

Undervisningsform

Campus, Kvällstid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Engelska

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
0910 uttalslära 3 U/G/VG
0920 grammatik 3 U/G/VG
0930 översättning 1,5 U/G/VG
0940 brittisk litt. 6 U/G/VG
0950 ordkunskap 1,5 U/G/VG
0960 brittisk kultur 5 U/G/VG
0970 Muntlig framställning 2,5 U/G/VG
0980 Akademiskt skrivande 7,5 U/G/VG

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2011-04-15

Kurstid

2011 vecka 35 till
2012 vecka 02

Undervisningsform

Campus, Kvällstid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Engelska

 

Share Dela