DK1409 Introduktion till medieproduktion

Fristående kurs, 10 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2012

Översikt

Kursen ger en genomgång av vanliga program för medieproduktion och syftar till att introducera studenterna till grundläggande principer för webbutveckling, digital grafisk design, och gränssnittsutveckling genom praktiska tekniska workshops och seminarier med fokus på färglära, typografi, webb och interaktionsdesign.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 02

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 30 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Digital kultur

Fördjupningsnivå

G1N

Antagning

Förkunskapskrav

Kursens förkunskapskrav är grundläggande behörighet samt områdesbehörighet 6: Engelska B och Samhällskunskap A.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 02

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 30 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Digital kultur

Fördjupningsnivå

G1N

Lärandemål

Innehåll

Seminarier och föreläsningar introducerar historiska och samtida exempel på bildkonst, grafisk design och kreativa och kommersiella digitala artefakter. Studenterna utvecklar tekniska färdigheter genom att skapa digitala verk i lärarledda övningar, individuellt och i grupp. Studenterna kommunicerar sina kunskaper om designprinciper och teknisk tillämpning av designval i muntliga presentationer och kritik av arbetet.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska studenten:
  • Visa grundläggande kunskaper om metoder för kodning och bildredigering för webbproduktion genom medverkan i workshopövningar i vanligt förekommande produktionsmetoder och programvara
  • Identifiera olika bildformat och deras betydelse för webbproduktion
  • Identifiera och kommunicera principer för webbdesign genom diskussioner och praktik
  • Kritiskt läsa kommersiella och kreativa webbaserade artefakter genom att identifiera och förklara väsentliga tekniker och metoder
  • Syntetisera kunskap om webbproduktion genom att producera egna digitala artefakter

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
  • Visuell läsförståelse
  • Datorkompetens
  • Grafisk design
  • Kritisk reflektion och analys i digital praktik
  • Projektledning

Kurslitteratur och övriga läromedel

Litteraturförteckning
Burrough , Xtine and Michael Mandiberg (2008): Digital Foundations: Introduction to Media Design with the Adobe Creative Suite
Stone, Terry Lee (2008): Color Design Workbook: A Real World Guide to Using Color in Graphic Design
Samara, Timothy (2005): Making and Breaking the Grid: A Layout Design Workshop

Elektroniska resurser kommer att tillhandahållas av lärare.
En sammanställning över kritiska artiklar kan tillkomma och tillhandahålls då av läraren.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 02

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 30 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Digital kultur

Fördjupningsnivå

G1N

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Litteraturförteckning
Burrough , Xtine and Michael Mandiberg (2008): Digital Foundations: Introduction to Media Design with the Adobe Creative Suite
Stone, Terry Lee (2008): Color Design Workbook: A Real World Guide to Using Color in Graphic Design
Samara, Timothy (2005): Making and Breaking the Grid: A Layout Design Workshop

Elektroniska resurser kommer att tillhandahållas av lärare.
En sammanställning över kritiska artiklar kan tillkomma och tillhandahålls då av läraren.

Lärande och undervisning

Undervisningen består av en kombination av föreläsningar, seminarier och tekniska workshops, samt övningar med produktion, grupparbeten och presentationer av arbetet. Föreläsningar och seminarier introducerar studenterna till centrala begrepp och principer för digital design och medieproduktion. I tekniska workshops arbetar studenterna med vanligt förekommande programvara för design och produktion. Förutom lärarledda övningar i klassrummet kräver kursen arbete utanför lektionstid.
Undervisningsspråket är svenska eller engelska, beroende på studentunderlag och/eller lärarresurser. I de fall kursen ges på svenska kan vissa föreläsningar på engelska förekomma. Om internationella studenter antas till kursen kommer hela kursen att erbjudas på engelska, med möjligheten för varje student att välja om examinationer och uppgifter görs på svenska eller engelska.

Arbetslivsanknytning

Gästföreläsningar

Lärare

Examinator
Maria Engberg
Talan Memmott

Kursansvarig
Talan Memmott

Lärare
Talan Memmott

Planerade lärtillfällen

Föreläsningar,Seminarier,Övningar

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 270 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 02

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 30 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Digital kultur

Fördjupningsnivå

G1N

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1110 Bildproduktion 2,5 U/G/VG
1120 Grundläggande webbdesign 2,5 U/G/VG
1130 Interaktionsdesign 2,5 U/G/VG
1140 Gränssnittsdesign 2,5 U/G/VG

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 02

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 30 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Digital kultur

Fördjupningsnivå

G1N

 

Share Dela