KI1401 Introduktion till Kinesiska I

Fristående kurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2012

Översikt

Kursen syftar till att studenten skall utveckla grundläggande kunskaper i det kinesiska språket. Detta genom att lära sig baskunskaper i de fyra förmågorna; läsa, tala, lyssna och skriva. Studenten får kunskap om språkets struktur och funktioner samt relaterad kulturell kännedom.
Studenten lär sig en grundläggande vokabulär och att föra en enklare konversation om bekanta ämnen såsom arbete, skola, fritid etc. Studenten utvecklar också förmågan att identifiera grundläggande fonologiska och grammatiska aspekter i det kinesiska språket för att nå en förståelse av språkets struktur.
I kursen introduceras studenten för kinesiska skrifttecken men fokus vilar på det kinesiska transkriptionssystemet Pinyin.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Ämnesgrupp

Kinesiska

Fördjupningsnivå

G1N

Antagning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Ämnesgrupp

Kinesiska

Fördjupningsnivå

G1N

Lärandemål

Innehåll

I kursen ingår följande moment:
 • Kommunikationsövningar
 • Fonetik och uttalsövningar
 • Ordförråd
 • Grundläggande grammatiska aspekter
 • Kinesiska transkriptionssystemet Pinyn
 • Läs- och skrivövningar
 • Grundläggande regler för kinesiska tecken

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska studenten:
 • Tillägnat sig grundläggande kunskaper i kinesiska.
 • Tillägnat sig ett grundläggande vokabulär som utgör grund för studentens förmåga att läsa, tala, lyssna och skriva.
 • Tillägnat sig en förståelse för fonologiska och grammatiska aspekter
 • Tillägnat sig en förståelse för transkriptionssystemet Pinyn.
 • Genom kurslitteraturen och andra läromedel nå en förståelse för kultur och vardagsliv i Kina.

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
 • Få ett elementärt kinesiskt ordförråd
 • Nå kunskap om enkla meningsstrukturer med pinyin.
 • Nå kunskap om kinesisk grammatik och uttal
 • Att kommunicera i språk och skrift inom bekanta ämnen.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Lista
 • Liu Yun. (2002) New Practical Chinese Reader 1, workbook. Beijing Language and Culture University Press.
 • Liu, Yun. (2002) New Practical Chinese Reader 1, textbook. Beijing Language and Culture University Press.
 • Liu Yun. (2002) New Practical Chinese Reader 1, 4 CD. Beijing Language and Culture University Electronic & Audiovisual Press

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Ämnesgrupp

Kinesiska

Fördjupningsnivå

G1N

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Lista
 • Liu Yun. (2002) New Practical Chinese Reader 1, workbook. Beijing Language and Culture University Press.
 • Liu, Yun. (2002) New Practical Chinese Reader 1, textbook. Beijing Language and Culture University Press.
 • Liu Yun. (2002) New Practical Chinese Reader 1, 4 CD. Beijing Language and Culture University Electronic & Audiovisual Press

Lärande och undervisning

Undervisningen ges på engelska. Undervisningen består av föreläsningar, gruppdiskussioner, skriv och talövningar samt peer revisions.

Arbetslivsanknytning

I kursen ingår ej arbetslivsanknytning

Lärare

Examinator
Bengt Pettersson

Kursansvarig
Yong Ping Che

Planerade lärtillfällen

Lärtillfällen i kursen är: föreläsningar, seminarier, övningar och diskussioner i grupp

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Ämnesgrupp

Kinesiska

Fördjupningsnivå

G1N

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1210 Muntlig presentation 1,5 U/G/VG
1220 Muntlig examination 2,5 U/G/VG
1230 Grammatik 1 U/G/VG
1240 Skriftlig examination 2,5 U/G/VG

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Ämnesgrupp

Kinesiska

Fördjupningsnivå

G1N

 

Share Dela