KI1402 Introduktion till Kinesiska II

Fristående kurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2012

Översikt

Kursen bygger på och fördjupar det som introducerades i Introduktion till Kinesiska I. Syftet med kursen är att främja och utveckla studentens färdigheter i det kinesiska språket genom att ytterligare träna förmågorna att lyssna, tala, läsa och skriva. Ytterligare ett syfte är att fördjupa studentens kunskaper i fonologiska och grammatiska aspekter inkluderat kinesiska tecken och transkriptionssystemet Pinyin. I kursen förbättrar studenten sitt ordförråd och sin förmåga att kommunicera samt når fördjupade kunskaper om meningsstrukturer.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Ämnesgrupp

Kinesiska

Fördjupningsnivå

G1F

Antagning

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänd kurs i Introduktionskurs till Kinesiska I eller motsvarande.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Ämnesgrupp

Kinesiska

Fördjupningsnivå

G1F

Lärandemål

Innehåll

I kursen ingår följande moment:
 • Ordförråd
 • Meningsbyggnader och strukturer
 • Kommunikationsövningar
 • Fonologiska och grammatiska aspekter
 • Kinesiska transkriptionssystemet Pinyin
 • Kinesiska tecken
 • Läs- och skrivövningar samt språkförståelse

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska studenten:
 • Tillägnat sig fördjupade kunskaper i kinesiska.
 • Tillägnat sig fördjupade kunskaper i förmågan att lyssna, tala, läsa och skriva genom träning och övningar i uttal, vokabulär, tecken, grammatik och regler för meningsbyggnad.
 • Tillägnat sig en god förståelse för språkets struktur.
 • Tillägnat sig en förståelse för kultur och vardagsliv i Kina genom kurslitteratur och andra resurser.

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
 • Utökat kinesiskt ordförråd
 • Meningsbyggnader med kinesiska skrivtecken.
 • Fördjupad kunskap om den kinesiska grammatiken och fonologin.
 • Nå en mer avancerad nivå av kommunikation i tal och skrift.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Lista
 • Liu Yun. (2002) New Practical Chinese Reader 1, workbook. Beijing Language and Culture University Press.
 • Liu, Yun. (2002) New Practical Chinese Reader 1, textbook. Beijing Language and Culture University Press.
 • Liu Yun. (2002) New Practical Chinese Reader 1, 4 CD. Beijing Language and Culture University Electronic & Audiovisual Press

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Ämnesgrupp

Kinesiska

Fördjupningsnivå

G1F

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Lista
 • Liu Yun. (2002) New Practical Chinese Reader 1, workbook. Beijing Language and Culture University Press.
 • Liu, Yun. (2002) New Practical Chinese Reader 1, textbook. Beijing Language and Culture University Press.
 • Liu Yun. (2002) New Practical Chinese Reader 1, 4 CD. Beijing Language and Culture University Electronic & Audiovisual Press

Lärande och undervisning

Undervisningen ges på engelska. Undervisningen består av föreläsningar, gruppdiskussioner, skriv och talövningar samt peer revisions.

Arbetslivsanknytning

I kursen ingår ej arbetslivsanknytning

Lärare

Examinator
Bengt Pettersson

Kursansvarig
Yong Ping Che

Planerade lärtillfällen

Lärtillfällen i kursen är: föreläsningar, seminarier, övningar och diskussioner i grupp

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Ämnesgrupp

Kinesiska

Fördjupningsnivå

G1F

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1210 Vokabulär 2 U/G/VG
1220 Meningsbyggnad/Struktur 2 U/G/VG
1230 Grammatik 1 U/G/VG
1240 Kinesiska tecken 0,5 U/G/VG
1250 Läsförståelse 1 U/G/VG
1260 Skriftlig examination 1 U/G/VG

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Ämnesgrupp

Kinesiska

Fördjupningsnivå

G1F

 

Share Dela