KI1403 Kinesiska, Grundkurs

Fristående kurs, 15 högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2013

Översikt

Syftet är att utveckla studentens förmåga att förstå och kommunicera på kinesiska.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-10-15

Kurstid

2013 vecka 04 till
2013 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Ämnesgrupp

Kinesiska

Fördjupningsnivå

G1F

Antagning

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänd kurs i Introduktion till kinesiska I, 7,5 hp och i Introduktion till kinesiska II, 7,5 hp eller motsvarande.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-10-15

Kurstid

2013 vecka 04 till
2013 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Ämnesgrupp

Kinesiska

Fördjupningsnivå

G1F

Lärandemål

Innehåll

Kursen har följande innehåll:
 • Uttal och toner
 • Ordförråd
 • Satsmönster
 • Skrivtecken
 • Kommunikativa funktioner

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten behärska:
 • Mer än 500 kinesiska ord och uttryck
 • 300 skrivtecken
 • 30 grammatiska strukturer
 • 44 kommunikativa funktionsområden

Generella förmågor

Följande generella förmågor övas under kursen:
 • Användande av ordförråd, grundläggande satsmönster och grammatik. Förmågan att använda dessa för att skriva, läsa och konstruera nya meningar.
 • Läsa och skriva kinesiska på grundläggande nivå.
 • Kännedom om kinesisk kultur och sedvänjor för att underlätta kommunikation i vardagliga situationer.
 • Avancerade kunskaper i uttal och toner.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kinesiska, Grundkurs
 • Wu Zhongwei. (2003) Contemporary Chinese Textbook, Beijing Foreign Language Printing House.
 • Wu Zhongwei. (2003) Contemporary Chinese Exercise book, Beijing Foreign Language Printing House.
 • Wu Zhongwei. (2003) Contemporary Chinese 3 CD, Beijing Foreign Language Printing House.
 • Liu Yun. (2002) New Practical Chinese Reader 1, workbook. Beijing Language and Culture University Press.
 • Liu, Yun. (2002) New Practical Chinese Reader 1, textbook. Beijing Language and Culture University Press.
 • Liu Yun. (2002) New Practical Chinese Reader 1, 4 CD. Beijing Language and Culture University Electronic & Audiovisual Press

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-10-15

Kurstid

2013 vecka 04 till
2013 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Ämnesgrupp

Kinesiska

Fördjupningsnivå

G1F

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kinesiska, Grundkurs
 • Wu Zhongwei. (2003) Contemporary Chinese Textbook, Beijing Foreign Language Printing House.
 • Wu Zhongwei. (2003) Contemporary Chinese Exercise book, Beijing Foreign Language Printing House.
 • Wu Zhongwei. (2003) Contemporary Chinese 3 CD, Beijing Foreign Language Printing House.
 • Liu Yun. (2002) New Practical Chinese Reader 1, workbook. Beijing Language and Culture University Press.
 • Liu, Yun. (2002) New Practical Chinese Reader 1, textbook. Beijing Language and Culture University Press.
 • Liu Yun. (2002) New Practical Chinese Reader 1, 4 CD. Beijing Language and Culture University Electronic & Audiovisual Press

Lärande och undervisning

Föreläsningar ges på kinesiska. Engelska används vid behov för förklaringar. Kursen består av:
 • Föreläsningar
 • Självstudier
 • Grupparbeten
 • Redovisningar
 • Konsultation på mottagningstider
 • Muntliga övningar

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Bengt Pettersson

Kursansvarig
Yin Ting

Planerade lärtillfällen

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 400 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-10-15

Kurstid

2013 vecka 04 till
2013 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Ämnesgrupp

Kinesiska

Fördjupningsnivå

G1F

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1305 Närvaro 1 A-F
1315 Hemuppgifter 2 A-F
1325 Projekt och redovisning 3 A-F
1335 Text 3 A-F
1345 Muntlig tentamen 1,5 A-F
1355 Skrivtecken 1,5 A-F
1365 Sluttentamen 3 A-F

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-10-15

Kurstid

2013 vecka 04 till
2013 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Ämnesgrupp

Kinesiska

Fördjupningsnivå

G1F

 

Share Dela