ET1303 Signalbehandling II

Fristående kurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2012
Detta kurstillfälle startar ej höstterminen 2012!

Översikt

Kursen bygger vidare på grundkursen i signalbehandling, genom att studenterna utvecklar teoretiska kunskaper inom modern digital signalbehandling samt att studenten sak erhålla kunskap och insikt om tillämpade signalbehandlingsproblem.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Elektroteknik

Fördjupningsnivå

G2F

Antagning

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att följande kurser är genomgångna:
 • Signalbehandling I ET1203 7,5 hp
 • Matematisk statistik MS1401 7,5 hp


Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Elektroteknik

Fördjupningsnivå

G2F

Lärandemål

Innehåll

Centrala moment i kursen är:
 • Sampling, rekonstruktion, decimering, interpolering och sampelfrekvensomvandling
 • Digitala filterstrukturer: FIR- och IIR-filter
 • Design av FIR-filter
 • Designa av IIR-filter via analoga filter
 • Diskret Fouriertransform (DFT)
 • Z-transform
 • Spektralestimering

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
 • kunna förstå och använda Z-transformen
 • kunna förstå och använda den diskreta Fouriertransformen.
 • kunna designa grundläggande FIR/IIR filter samt även behärska olika filterstrukturer, som direktform 1, direktform 2 och Lattice.
 • kunna estimera effektspektra med klassiska metoder; periodogrammet, Bartletts, welchs och Blackman-Tukeys metoder.
 • kunna förstå och tillämpa sampling och rekonstruktion samt även decimering och interpolering.

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
 • Generell kunskap inom det huvudsakliga området för studierna
 • Förmåga att applicera kunskap i praktiken
 • Problemlösning
 • Förmåga till analys och syntes

Kurslitteratur och övriga läromedel

Proakis, J.G. & Manolakis D.G. (1995). Digital Signal
Processing. (4rd Edition) Prentice-Hall. ISBN
9780.13.22.87319

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Elektroteknik

Fördjupningsnivå

G2F

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Proakis, J.G. & Manolakis D.G. (1995). Digital Signal
Processing. (4rd Edition) Prentice-Hall. ISBN
9780.13.22.87319

Lärande och undervisning

Under räkneövningar belyses det av övningshandledaren hur den lärda teorin ska appliceras på signalbehandlingsproblem. För att ytterligare förklara teorin och dess tillämpningar så finns obligatoriska laborationsmoment inlagda i kursen. Dessa laborationer kan lösa enskilt eller i grupp.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Sven Johansson

Kursansvarig
Muhammad Shahid

Planerade lärtillfällen

Föreläsningar, övningar och laborationer.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Elektroteknik

Fördjupningsnivå

G2F

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
0710 Tentamen1 6 U/G/3/4/5
0720 Laboration 1 0,8 U/G
0730 Laboration 2 0,7 U/G
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd, 3, 4 eller 5 .

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Elektroteknik

Fördjupningsnivå

G2F

 

Share Dela