MA1103 Analys A

Fristående kurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2012
Detta kurstillfälle startar ej höstterminen 2012!

Översikt

Kursens syfte är att studenten skall skaffa sig ökad förståelse för den matematiska analysen och dess tillämpningar.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Matematik

Fördjupningsnivå

G1N

Antagning

Förkunskapskrav

Områdesbehörighet 8: Matematik D. (Fysik B, Kemi A krävs ej).

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Matematik

Fördjupningsnivå

G1N

Lärandemål

Innehåll

De elementära funktionerna. Gränsvärde och kontinuitet. Derivator. Optimeringsproblem.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten
• ha förståelse för grundläggande begrepp och teorier inom differentialkalkylen
• kunna lösa problem med hjälp av metoder från den matematiska analysen
• kunna ge exempel på sätt som ämnesinnehållet kan tillämpas
• kunna kommunicera kursinnehållets begrepp, samband och problemlösningsmetoder

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
• muntlig och skriftlig framställning
• hantering och manipulering av matematiska uttryck
• problemlösning
• uthålligt abstrakt tänkande

Kurslitteratur och övriga läromedel

Forsling/Neymark. (2004). Matematisk analys i en variabel. Liber. ISBN 978-91-47-05188-5.

Persson, A. & Böiers, L-C. (2007 eller senare). Övningar i analys i en variabel. Studentlitteratur. ISBN 978-91-44-04882-6.
Stencilmaterial från avdelningen - se kursens hemsida.


Referenslitteratur:
Lennerstad, H. (2005). Envariabelanalys - idéer och kalkyler. Stockholm: Liber. ISBN 91-47-05291-0.
eller
Persson, A. & Böiers, L-C. (2001 eller senare). Analys i en variabel. Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-44-02056-2.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Matematik

Fördjupningsnivå

G1N

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Forsling/Neymark. (2004). Matematisk analys i en variabel. Liber. ISBN 978-91-47-05188-5.

Persson, A. & Böiers, L-C. (2007 eller senare). Övningar i analys i en variabel. Studentlitteratur. ISBN 978-91-44-04882-6.
Stencilmaterial från avdelningen - se kursens hemsida.


Referenslitteratur:
Lennerstad, H. (2005). Envariabelanalys - idéer och kalkyler. Stockholm: Liber. ISBN 91-47-05291-0.
eller
Persson, A. & Böiers, L-C. (2001 eller senare). Analys i en variabel. Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-44-02056-2.

Lärande och undervisning

Undervisningen bedrivs genom föreläsningar och övningar.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Thomas Ahlqvist

Kursansvarig
Thomas Ahlqvist

Lärare
Thomas Ahlqvist

Planerade lärtillfällen

Föreläsningar och övningar.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Matematik

Fördjupningsnivå

G1N

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1110 Projekt 4,5 U/G/VG
1120 Tentamen 3 U/G/VG

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Matematik

Fördjupningsnivå

G1N

 

Share Dela