MA1402 Analys med problemlösning

Fristående kurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2012
Detta kurstillfälle startar ej höstterminen 2012!

Översikt

Kursens syfte är att introducera matematiska begrepp och metoder inom analys samt träna olika strategier för problemlösning, för att ge en god grund till fortsatta studier inom matematik och datavetenskap.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Matematik

Fördjupningsnivå

G1N

Antagning

Förkunskapskrav

Områdesbehörighet 12: Matematik C. (Biologi B, Fysik A, Kemi B krävs ej).

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Matematik

Fördjupningsnivå

G1N

Lärandemål

Innehåll

• Problemlösning och problemlösningsstrategi
• Trigonometri och formler
• Derivata med tillämpningar
• Integraler med tillämpningar

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska studenten kunna:
  • olika metoder för att arbeta med problemlösning på ett strukturerat sätt.
  • reflektera över valet av problemlösningsstrategi och det åstadkomna resultatet.
  • använda enhetscirkeln för att definiera trigonometriska begrepp, visa trigonometriska samband och ge fullständiga lösningar till trigonometriska ekvationer.
  • rita och tolka grafer för trigonometriska funktioner samt kunna använda dessa funktioner som modeller för verkliga periodiska förlopp.
  • använda trigonometriska formler för att omforma uttryck och lösa ekvationer.
  • beräkna sidor och vinklar i godtyckliga trianglar.
  • förstå definitionen av derivata samt kunna tillämpa deriveringsregler för olika typer av enkla och sammansatta funktioner, samt produkter och kvoter.
  • använda derivata (första- och andra-) vid olika typer av tillämpningar.
  • förstå definitionen av integral samt kunna använda primitiv funktion för beräkning av integraler.
  • använda integralberäkningar i olika typer av tillämpningar.

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
• att analysera, kritiskt bedöma och dra slutsatser
• att muntligt och skriftligt beskriva problemformulering och motivera slutsatser
•att planera, genomföra och redovisa projekt

Kurslitteratur och övriga läromedel

Ahlqvist (2007). Ett kålhuvud, en get och en varg – Om konsten att lösa problem. Blekinge Tekniska Högskola. ISBN:978-91-7295-981-1.

Alfredsson, Erixon, Heikne och Palbom (2009). Matematik 4000 kurs C och D Blå. Natur och Kultur. ISBN 978-91-27-41704-5.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Matematik

Fördjupningsnivå

G1N

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Ahlqvist (2007). Ett kålhuvud, en get och en varg – Om konsten att lösa problem. Blekinge Tekniska Högskola. ISBN:978-91-7295-981-1.

Alfredsson, Erixon, Heikne och Palbom (2009). Matematik 4000 kurs C och D Blå. Natur och Kultur. ISBN 978-91-27-41704-5.

Lärande och undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, övningar och projekt.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Linda Mattsson

Kursansvarig
Linda Mattsson

Planerade lärtillfällen

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Matematik

Fördjupningsnivå

G1N

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1010 Tentamen Analys 4,5 U/G/VG
1020 Projekt 1 1,5 U/G
1030 Projekt 2 1,5 U/G

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Matematik

Fördjupningsnivå

G1N

 

Share Dela