MA2504 Komputationell Intelligens

Fristående kurs, 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå, höstterminen 2012
Detta kurstillfälle startar ej höstterminen 2012!

Översikt

Kursen är ämnad för doktorander och magisterstudenter i matematik och i andra tekniska ämnen för att introducera några utvalda paradigmer av Komputationell Intelligens (CI). CI baseras på att modellera biologisk och naturlig intelligens, som resulterar i skapelsen av så kallade ”intelligenta system”. Under kursens lopp presenteras en praktisk verkan av algoritmer som imiterar det naturliga uppförandet av intelligenta varelser. Algoritmerna är anpassade till en värld av biologiska, tekniska och ekonomiska tillämpningar såsom taligenkännande (speech recognition), data mining, klassifikation, mönsterigenkännande (pattern recognition), kortast banoptimering, bedrägeriupptäckt, hantering av vaga data med mera.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Huvudområde

Matematik

Fördjupningsnivå

AXX

Antagning

Förkunskapskrav

Det krävs 30 hp matematik, varav 20 hp en- och flervariabelanalys samt minst 30 hp i något annat ämne inom teknik eller naturvetenskap.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Huvudområde

Matematik

Fördjupningsnivå

AXX

Lärandemål

Innehåll

• Historisk bakgrund av CI
• Konstgjorda neurala nätverk
• Evolutionsräkning
• Komputationell svärmintelligens
• Partikelsvärmoptimering
• Myrstacksalgoritmer
• Artificiella immunsystem
• “Fuzzy” system
• “Fuzzy” kontrollsystem
• “Rough” klassifikation
• Intressanta tillämpningar

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten kunna:
• Förstå varför datorsystem kan beskriva biologiska system.
• Följa omvandlingen från naturliga system till konstgjorda algoritmer av CI.
• Använda vaniga CI-paradigmer och algoritmer i standardapplikationer.

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:

• Förmåga till implementering av CI-programpaket
• Förmåga till utveckling av egen forskning genom att prova lämpliga CI-algoritmer.
• Förmåga till arbete i interdisciplinära team.
• Förmåga till problemformulering på engelska.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Huvudlitteratur:
Engelbrecht, Andries P. Computational Intelligence. John Wiley & Sons, Ltd, ISBN 978-0-470-03561-0.
Rutkowski, L. Computational Intelligence. Springer, ISBN 978-3-540 76287-4.
Kompletterande litteratur:
Eberhard, R. & Shi, Y. Computational Intelligence. Concepts to Implementations. Morgan Kaufmann Publishers, ISBN 978-1-55860-759-0.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Huvudområde

Matematik

Fördjupningsnivå

AXX

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Huvudlitteratur:
Engelbrecht, Andries P. Computational Intelligence. John Wiley & Sons, Ltd, ISBN 978-0-470-03561-0.
Rutkowski, L. Computational Intelligence. Springer, ISBN 978-3-540 76287-4.
Kompletterande litteratur:
Eberhard, R. & Shi, Y. Computational Intelligence. Concepts to Implementations. Morgan Kaufmann Publishers, ISBN 978-1-55860-759-0.

Lärande och undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och övningar. Projektet ska lösas enskilt.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Elisabeth Rakus-Andersson

Kursansvarig
Elisabeth Rakus-Andersson

Lärare
Elisabeth Rakus-Andersson

Planerade lärtillfällen

Föreläsningar

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Huvudområde

Matematik

Fördjupningsnivå

AXX

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1010 Projekt 7,5 U/G/3/4/5

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd, 3, 4 eller 5 .

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Huvudområde

Matematik

Fördjupningsnivå

AXX

 

Share Dela