MI1401 Miljöteknik

Fristående kurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2012
Detta kurstillfälle startar ej höstterminen 2012!

Översikt

Syftet med kursen är att studenten skall erhålla grundläggande kunskaper i hållbarhet och hur hållbarhet appliceras professionellt av tekniker. Detta innebär att studenten lär sig att tillämpa olika strategier, åtgärder och verktyg inom produktion förenlig med hållbar utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Ämnesgrupp

Miljövetenskap

Fördjupningsnivå

G1N

Antagning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Ämnesgrupp

Miljövetenskap

Fördjupningsnivå

G1N

Lärandemål

Innehåll

Under kursen förmedlas följande övergripande teman:
  • Grundläggande termodynamik
  • Principer för kretslopp
  • Principer för hållbarhet
  • Hållbara energi- och transportsystem
  • Systemsyn och strategisk planering för hållbar produktion
  • Miljöpolicy och miljölagar

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
  • kunna diskutera kring och redogöra för några av de hållbarhetsutmaningar som dagens samhälle står inför, inkluderat några av orsakerna till både miljö- och sociala problem.
  • kunna beskriva de huvudsakliga beståndsdelarna i ett ramverk för strategiskt hållbar utveckling.
  • kunna förstå incitamenten för teknikernas roll inom hållbar produktion.
  • kunna visa på kunskap om olika åtgärder, metoder och verktyg för en hållbar produktion.

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
• Kommunikationsförmåga.
• Presentationsförmåga.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Persson, T. , Persson, C. , Nihlgård, B. och Bramryd, T. (2010). Klimat och miljöstrategi i ett samlat perspektiv. Studentlitteratur. ISBN 9789144053189.

Annat kompletterande kursmaterial.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Ämnesgrupp

Miljövetenskap

Fördjupningsnivå

G1N

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Persson, T. , Persson, C. , Nihlgård, B. och Bramryd, T. (2010). Klimat och miljöstrategi i ett samlat perspektiv. Studentlitteratur. ISBN 9789144053189.

Annat kompletterande kursmaterial.

Lärande och undervisning

Föreläsningar/internetbaserade seminarier täcker innehållet i kursen. En webbaserad kursplattform används där kursdeltagare kan hämta information, lämna studieuppgifter med mera.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Sophie Hallstedt

Kursansvarig
Cecilia Bratt

Lärare
Jan-Olof Gustavsson
Pia Lindahl

Planerade lärtillfällen

Föreläsnsingar och projekt.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Ämnesgrupp

Miljövetenskap

Fördjupningsnivå

G1N

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1210 Tentamen 2 U/G/3/4/5
1220 Inlämningsuppgift 1 0,5 U/G/3/4/5
1230 Inlämningsuppgift 2 1 U/G/3/4/5
1240 Inlämningsuppgift 3 3 U/G/3/4/5
1250 Inlämningsuppgift 4 1 U/G/3/4/5

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd, 3, 4 eller 5 .

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Ämnesgrupp

Miljövetenskap

Fördjupningsnivå

G1N

 

Share Dela