MA1205 Diskret matematik

Fristående kurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2012
Detta kurstillfälle startar ej vårterminen 2012!

Översikt

Diskret matematik förekommer i många olika sammanhang och har uppmärksammats för dess tillämpningar inom exempelvis datavetenskap. Koncept och beteckningar i diskret matematik är användbara för att studera eller beskriva objekt eller problem i dataalgoritmer och programspråk. I kursen studerar vi grundläggande definitioner som varvas med mer praktiska aspekter och algoritmer.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2011-10-15

Kurstid

2012 vecka 13 till
2012 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Huvudområde

Matematik

Fördjupningsnivå

G1F

Antagning

Förkunskapskrav

Linjär algebra MA1106, 7,5 hp

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2011-10-15

Kurstid

2012 vecka 13 till
2012 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Huvudområde

Matematik

Fördjupningsnivå

G1F

Lärandemål

Innehåll

Huvudinnehåll:
Elementär talteori, moduloräkning, mängder Zm. Matematisk logik. Funktioner, injektioner, surjektioner, bijektioner, relationer. Elementär kombinatorik: permutationer, variationer, binomialkoefficienter, kombinationer. Partitioner av mängder: ekvivalensrelationer, cykliska former av permutationer. Elementär grafteori: riktade och oriktade grafer, bipartita grafer, algoritmer på grafer. Träd, sorteringsalgoritmer, tillämpningar av träd. Gruppteori: ändliga och oändliga grupper, cykliska grupper, delgrupper, cykliska delgrupper. Elementära kunskaper om ringar, fält och polynom i mängder Zm.

Övrigt:
Något om kodningsteori.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
  • vara väl förtrogen med det huvudsakliga innehållet.

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:

• Förmåga att analysera och lösa problem.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Biggs, N.L. (2002). Discrete Mathematics. Second Edition, Oxford Science Publications. ISBN 0-19-850717-8.

Material som utdelas av avdelningen kan tillkomma.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2011-10-15

Kurstid

2012 vecka 13 till
2012 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Huvudområde

Matematik

Fördjupningsnivå

G1F

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Biggs, N.L. (2002). Discrete Mathematics. Second Edition, Oxford Science Publications. ISBN 0-19-850717-8.

Material som utdelas av avdelningen kan tillkomma.

Lärande och undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar och övningar som ges i sal. Kursen förutsätter att den studerande självständigt tar till sig kursmaterial och löser övningsuppgifter.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Bengt Aspvall

Kursansvarig
Mattias Dahl

Planerade lärtillfällen

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2011-10-15

Kurstid

2012 vecka 13 till
2012 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Huvudområde

Matematik

Fördjupningsnivå

G1F

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
0805 Tentamen 7,5 U/3/4/5

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd, 3, 4 eller 5 .

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2011-10-15

Kurstid

2012 vecka 13 till
2012 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Huvudområde

Matematik

Fördjupningsnivå

G1F

 

Share Dela